Inställningar

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du bestämmer själv vilka variabler och data som du vill ska vara synliga under vyn schemalagd personal och dagvyn, för att det ska vara behjälpligt i att bemanna optimalt. Dessa inställningar görs av någon med rätt behörighet på enhetskortet under Inställningar.

Välj vilken variabel du vill se i respektive summeringsrad i rullgardingsmenyerna under “Dagsvyn summering på rad x” och klicka på knappen Spara. 


Fick du hjälp?