Vad innebär Löneperiod Låst?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Nere i högra hörnet i vyn Tid-tid, har du funktionen Lås löneperiod. 

Genom att använda denna funktion så kan du enkelt låsa en period för samtliga ändringar med undantag för attest, för att säkerställa att allt förblir som det är tills du har slutört löneprocessen. 


Fick du hjälp?