Varför är schemat synligt för opublicerade perioder när man loggar in som chef?

Uppdaterad 5/6/19 av Mikael Nylen

Detta är en del av vårt pågående arbete med att implementera och förbättra chefsfunktionaliteten i våra mobilapplikatoner. När en anställd med behörighet Chef loggar in i mobilaplikationen så kan han eller hon se det opublicerade schemat.


Fick du hjälp?