Gå över till Neo på egen hand

Uppdaterad 29/5/20 av Maria Lindberg

Här kommer information om hur du kan gå över till vårt nya gränssnitt Neo på egen hand. 

Om du har vidare frågor är du välkommen att kontakta vår Support för att få hjälp. Du kan även finna mycket information i vår manual här på Helpdocs.

Nedan följer ett förslag på hur du steg för steg kan gå över till Neo på egen hand.

 1. Sätt upp roller och rättigheter.
  Se till att dina chefer har tillgång till allt de behöver innan de börjar använda Neo för bästa upplevelse.
 2. Utbilda dina chefer. 
  Utbilda dina chefer så de i sin tur kan utbilda andra användare i din organisation.
 3. Utbilda en första grupp som ska lära sig Neo.
  Identifiera ambassadörerna för Quinyx i din organisation och utbilda dem först. Berätta för dem hur viktig deras roll är för att övergången till Neo ska bli så bra som möjligt. Det är även bra att ha forum där ni kan diskutera Neo och dela erfarenheter. 
 4. Första gruppen börjar använda Neo.
  När ambassadörerna börjat använda Neo så rekomenderar vi att de löpande återkopplar till dig som superuser vad som fungerar väl och identifiera eventuella områden där de behöver mer information.
 5. Utvärdering tillsammans med den första gruppen användare. 
  Vad har varit utmaningarna för den första gruppen användare och vad kan man förbättra framåt. Det är viktigt att ha en utvärdering för att se:  
  1. Vad har varit den största utmaningen? 
  2. Vad har varit lätt? 
  3. Kan vi göra något annorlunda eller ännu bättre? 
  4. Tips & tricks eller förslag framåt
 6. Starta full utrullning.
  Utbilda resten av din organisations chefer och användare. Skapa en plan för utrullningen och kommunicera vad som förväntas och från när.
 7. Användning av Neo dagligen.
  Sätt ett datum för när det förväntas att alla chefer ska använda Neo dagligen och kommunicera detta tydligt. Sätt mål för att se och kunna följa utvecklingen av övergången till Neo. 
 8. Stäng av moduler i Classic.
  Stäng av utvalda menyer eller flikar i Classic för att säkerställa att din organisations chefer enbart använder Neo och slutar använda Classic. 
 9. Utvärdering tillsammans med cheferna.
  Efter att ni stängt av menyer eller flikar, se till att ha nya uppföljningar för att se hur det går. Att kontinuerligt ha uppföljningar tillsammans är nyckeln för att övergången till Neo ska bli så smidig som möjligt.  
  1. Vad är utmanande?
  2. Är det något som inte fungerar? 
  3. Hur kan vi hjälpa dig?
 10. Stänga av Classic.
  Sätt ett datum för när ni ska stänga av alla rättigheter för cheferna i Classic. Det datumet ni har genomgått en full övergång för cheferna och är helt uppgraderade till Neo, det nya Quinyx!

Kommunikation 

Berätta för användare varför de ska börja använda Neo. Om du behöver mer information klicka på länken (denna information är på engelska): https://www.quinyx.com/neo-is-here

Vad behöver du tänka på gällande kommunikation:  

 • Utbildningsdatum 
 • När ska chefen börja använda Neo 
 • När kommer modulerna i Classic försvinna 
 • När kommer dem inte ha tillgång till Classic längre 
 • När kommer det finnas tid för utvärdering
 • Vart ska dem vända sig när det uppkommer problem
 • Vart ska dem vända sig vid frågor

 Länkar med mer information

Introduktion till Neo:

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/90wyguuil7-upplev-nya-neo

Anmäl dig till Webbutbildningar och klassrum utbildningar för att komma igång:

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/69i13weyqp-untitled-article-sv

Se våra utbildningsvideos, du kan även använda dem på dina egna utbildningar: 

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/category/c1m1wdf319-instruktionsfilmer

Se svar på kundfrågor, vår FAQ, om övergång till Neo på egen hand:

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/y9k8kd81nq-faq

Vad är tillgängligt i Neo och vad kommer framöver:

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/msfulj8q27-neo-roadmap-och-funktionslista

Om du har integrationer i Quinyx idag, läs vår API dokumentation om vad som är nytt i Neo (denna information är på engelska): 

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/f78bdrw4pj-untitled-article-sv


Fick du hjälp?