Översiktssidan

Uppdaterad 20/3/20 av Christine

Den här artikeln gäller Classic.

Översiktssidan är den första vyn som du ser vid inloggning. Den är utformad för att enkelt och snabbt få tillgång till viktig information och för att även kunna vidta snabba åtgärder direkt härifrån. Du har tillgång till de olika modulerna i Quinyx via menyerna längst upp på sidan. Översikt-fliken används för att enkelt få tillgång till aktuell information såsom kommande lediga skift, nyheter, nya Qmail, skiftbyten samt allmän systeminformation. Sidan består av en uppsättning poddar, beroende på vilka moduler som är aktiverade och din behörighet. Dessa poddar går att flytta till önskad position och minimera eller maximera i storlek.


Längst upp till höger kan du, om du har behörighet, välja från en rullgardinsmeny vilken enhet du vill arbeta i. Längst upp på sidan finns olika flikar, eller menyer, för att komma åt de olika modulerna beroende vilka moduler som är aktiverade.

Schema

I fliken Schema kan du bland annat se månads-, vecko- och dagvyer. Här kan du även skapa scheman och hantera frånvaro.

Tid

Fliken Tid visar bland annat tidkort och stämplingar. Här kan du som administratör även attestera tider, överföra filer till lönesystem och skapa avtalsmallar.

Uppgift

Om uppgiftmodulen, egenkontroll, är aktiverad kan man blanda annat skapa rutiner och kontrollpunkter under denna meny.

Personal

Här administreras all personal. Här skapas även bland annat färdigheter och personalkategorier som sedan kan kopplas till medarbetare.

Prognos

I prognosmodulen kan ni utifrån historisk data optimera bemanning med hjälp av historisk data, exempelvis försäljningsdata.

Budget

I fliken Budget kan du mata in budgetvärden som du kan basera en prognos på för att komma fram till optimal bemanning.

Kommunicera

Härifrån kan du till exempel skicka QMail och skapa nyheter.

Rapporter & Statistik

I fliken Rapporter & Statistik kan du:

 • Se Statistik på variabler såsom t.ex Planerade timmar, Skickade SMS.
 • Generera olika typer av Rapporter som t.ex Schemarapporter, Tidrapporter och Personalrapporter.
 • Genom Definiera rapporter skapa rapporter innehållandes information som är relevant för dig.

Inställningar

Under Inställningar konfigureras Quinyx för din organisation. Här kan vissa ändringar göras gällande organisationsstruktur, lönearter, frånvarotyper, rättigheter, med mera.

Tid

Tid fliken längst till höger ger dig tillgång till det nya användargränssnittet i Quinyx, Neo - kontakta Quinyx om du önskar tillgång till detta.

Poddar på översiktssidan

Lediga skift

Denna podd visar alla obemannade skift i det publicerade schemat.

Om man klickar på ett ledigt skift kommer man automatiskt till schemaläggning bilden för den dag som det lediga skiftet ligger på och man kan sedan bemanna, redigera eller ta bort skiftet.

Skift att godkänna

Här visas förfrågningar om skiftbokningar som medarbetare kan skicka via personalportalen. Som administratör sparar du massor av tid och administrativt schemapusslande med denna funktion. Förfrågningarna måste godkännas innan de börjar gälla.

Du kan klicka på varje skiftbokning och granska kriterierna för skiftet och därefter enkelt godkänna, neka eller vänta med att behandla skiftbokningen.

Flera anställda kan ansöka om att arbeta samma skift via personalportalen. Detta möjliggör för administratören att välja den lämpligaste kandidaten för skiftet.


Efter att skiftbokningen har behandlats försvinner den från vyn.

Ett automatiskt QMail informerar medarbetaren att de har fått det lediga skiftet. Om flera medarbetare har ansökt om att ta samma skift, notifieras de samtidigt att de inte har tilldelats det.

Frånvaroansökningar

Här ser du frånvaroansökningar som inte ännu har godkänts.


Klicka på en frånvaroansökan för att behandla den. Här ser du vilken period ansökan gäller och skiften som medarbetaren är schemalagd för. Du kan enkelt och snabbt behandla ansökan härifrån.

Du kan klicka på knappen Vänta för att gå vidare. Detta gör att ansökan ligger kvar i podden tills du är redo att behandla den.

Systeminformation

Podden visar viktig systemrelaterad information som till exempel:

 • Antal inloggningar under föregående dag
 • Scheman, färdigheter och avtal som håller på att löpa ut
 • Personalens födelsedagar
 • Påminnelser

QMail

QMail är Quinyx interna meddelandesystem. Podden notifierar dig på ett snabbt och smidigt sätt om det finns nya, olästa meddelanden.


QMails genereras automatiskt i vissa fall. Exempelvis så blir chefen meddelad då ledighetsansökningar kommer in och medarbetaren får besked då chefen har godkänt eller nekat den. Qmails kan självklart även skickas manuellt. Klicka på ett QMail för att öppna det.

Det är möjligt att svara flera personer samtidigt och välja hur meddelandet ska levereras. Det finns även möjlighet att bifoga filer, begära läskvitto och skapa text utifrån fördefinierade formulär (mallar).

Nyheter

Här visas globala, lokala och gruppnyheter. Rutorna längst upp till höger i podden kan användas för att aktivera eller avaktivera de olika nyhetstyperna. Nyheter skapas under fliken Kommunikation.


Idéer till nyhetspodden kan vara att dela:

 • Nyhetsbrev
 • Försäljningsdata
 • Mötespåminnelser
 • Personalhandbok
 • Allmän information


Fick du hjälp?