Personalkort - Kategorier

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

 • Enhet: Här  anger du vilken hemma enhet medarbetaren har
 • Avdelning: Koppla medarbetaren till en specifik avdelning (valfritt)
 • Kostnadsställe: Du kan koppla en medarbetare till ett specifikt kostnadsställe vid behov.
 • Rapporterar till:  Här väljer du vilken administratör som ska få ett QMail när den anställde har skickat en ledighetsansökan.

Inställningen “Välj chef på LA” under Enhetsinställningar → Funktionalitet tillåter medarbetaren att välja vem notifikationen går till.  Om medarbetaren skickar ledighetsansökan till “Mina chefer” går notifikationen till chefen som är vald i rullistan i frånvaroansökan kommer att få notifikationen.

Om “Mina chefer” är urbockad skickas notifikationer och frånvaroansökningar

i följande ordning:

 • Om det finns en chef definierad som rapportera till så är det endast denna person som får notifikation om frånvaroansökan.
 • Om det inte finns rapportera till vald på personalkortet så följs hierarkin nedan.

Om anställd tillhör rollen Personal går notifikationer till både chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regionchef) som finns i chefsgruppen valda på avdelning) och om det inte finns: både chef och chefer (chefsgrupp) valda på enheten

Om anställd tillhör rollen Avdelningschef går notifikationer till  både chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regionchef) som finns i chefsgruppen valda på enheten

Om anställd tillhör rollen Lokal chef går notifikationer till  Chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regionchef) som finns i chefsgruppen valda i regionen, om det inte finns definierat: till alla med rollen chef som tillhör enheten och om det inte är definierat: till alla med rollen chef som tillhör hela kunden.

Om anställd tillhör rollen Regionchef går notifikationer till alla med rollen chef som tillhör enheten och om det inte finns definierat: till alla med rollen chef som tillhör hela kunden.

Om användare tillhör rollen Chef går notifikationer till alla med rollen chef som tillhör enheten och om det inte finns någon definierad: till alla med rollen chef som tillhör hela kunden.

 • Tillåt attestering av egna stämplingar: Om den anställde (som administratör) ska kunna slutattestera sina egna tider
 • Vilande: Vilande innebär att personen är inaktiv för schemaläggning och från samtliga listor. Detta kan vara aktuellt vid exempelvis föräldraledighet eller för sommarvikarier. Du kan dock hämta upp personen när som helst.
 • Anställd: Anställd betyder att personen har en pågående anställning och har tillgång till Quinyx. Vid avslut av anställning bockas rutan ur och ett slutdatum anges. Slutdatumet styr bl.a. fram till och med vilket datum som den anställde har tillgång till Quinyx.
 • Bemanna auto.: Välj för att inkludera denna anställd för automatisk bemanning
 • Ranking: Välj ranking som används vid automatisk bemanning av skift. Högsta värdet bemannas först

Byta enhet

För att flytta en medarbetare till en annan huvudenhet behöver du gå till Personal och Anställda.

 • Öppna aktuellt personalkort.
 • Klicka på fliken kategorier.
 • Välj ny hemmaenhet under rullgardinslistan Enhet.
 • Klicka på knappen Spara. Du får en varning:
  Vad händer på den gamla enheten?
  • Medarbetarens framtida schemalagda skift lediggörs och finns kvar i schemat.
  • Skift i schemamallar som är tilldelade den anställde lediggörs.
 • Vad händer på den nya enheten?
  • Medarbetarens avtal flyttas till den nya enheten.
  • Medarbetarens fasta scheman kommer att flyttas.

Välj Ja för att gå vidare eller Nej för att ångra.


Fick du hjälp?