Beräkning av minsta vila/vecka - Varning

Uppdaterad 17/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Minsta vila per vecka beräknas från ett skift till nästa skift. Därför måste den anställde ha minst en sammanhängande vila mellan två skift för att uppfylla kraven för veckovilan. 


Fick du hjälp?