Budget

Uppdaterad 20/3/20 av Christine

Den här artikeln gäller Classic.

Här kan du skapa budgetar som jämförs med utfall och prognos. I vyn månadsbudget kan man man skapa årliga budgetar per månad. Precis som prognoser kan även budgetar göras både för alla avdelningar och separat för specifika avdelningar.

Månadsbudget

Här anger du den budget som ska vara underlag för senare skapade prognoser. Du kan arbeta med flera budgetar samtidigt (A-F) och sedan välja vilken av dessa du vill ha som referensbudget för att jämföra med olika underprognoser.

 1. Börja med att ange vilket år du vill lägga budget för, samt vilken prognosvariabel det gäller, exempelvis försäljning eller besökare.
 2. Skriv in din budget, från januari till december t.ex. under budget A. Summan visas nedtill.
 3. Välj sedan något av alternativen till höger:
 • Arbeta med version: Välj vilken budget du vill arbeta med.
 • Lås till månad: Vilken månad du vill låsa för redigering.
 • Avrunda till: Välj antal decimaler som Quinyx ska avrunda till.
 • Justera med: Procenttal att justera prognosen med efter lagd budget.
 • Kopiera från budget: Välj den budget du vill kopiera från vid prognosskapandet.

För att skapa en prognos utifrån den budget du har lagt och de inställningar du har gjort klicka på knappen Skapa prognos. Om du vill nollställa budgeten klickar du på Nollställ budgeten.  Vill du spara budgeten utan att lägga en prognos, klicka på

.

Timmatris

I timmatrisen kan man justera fördelning av budgeten och prognosen över en dag.

Här justerar du fördelningen av budgeten och din prognos med hjälp av procentsatser för timme respektive för veckodag.

 1. Justera procenten av försäljningen mellan veckodagarna. Veckodagarna är fördelade med 20 % av veckobudgeten per dag som standard. Du kan ändra och exempelvis använda någon annan procentsats och/eller fördela procenten även på helgdagar.
 2. Du kan även välja att redigera procenten per timme i de olika rutorna nedan. Ändra procentfördelningen så att siffrorna fördelas per vald timme beroende på när försäljningen är som högst respektive lägst under vald öppettid.  Standard fördelningen ligger mellan 09:00 och 17:00.
 3. Klicka på  .

Därefter kan du gå tillbaka till din månadsbudget och skapa en prognos utifrån de förändringar som gjorts i timmatrisen.


Fick du hjälp?