Varna vid differans mellan skift och stämpling

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Tid -> Parametrar kan du aktivera en varningsruta som indikerar att det finns en differens mellan skift och stämpling.

Genom att definiera X antal minuter som denna differens inte får överstiga kan du skapa en färgad ram som visas runt den anställdes tid om den registrerade arbetstiden är högre, eller lägre, än den schemalagda tiden.

Ramen runt tiden försvinner om du ändrar den registrerade arbetstiden till att matcha skiftet.


Fick du hjälp?