Avtalsmallar - OB-perioder

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken OB-perioder finns rutan Använd standard OB-tider och övertider. Rutan är som regel ibockad och innebär att avtalsmallen ärver de standard-OB-perioder som är inlagda i undermenyn OB-tid/Helgdagar i flikarna Tid samt Inställningar. Fördelen med detta är att du inte behöver lägga till OB-perioderna på varje enskild avtalsmall, om OB-perioderna är samma för samtliga avtalsmallar. 

Däremot ska rutan Använd standard OB-tider och övertider bockas ur om denna avtalsmall ska omfattas av andra OB-perioder, eller inga OB-perioder alls. När rutan har bockats ur kan eventuella nya perioder läggas till genom att trycka på knappen Lägg till. På detta sätt kan du enkelt tillämpa olika OB-perioder för olika personalgrupper, till exempel om ni har flera kollektivavtal på arbetsplatsen, eller om endast vissa personalgrupper ska omfattas av OB-perioder och andra inte.

Observera att rutan Använd standard OB-tider och övertider styr kopplingen till både OB- och övertidsperioderna, vilket innebär att om du bockar ur rutan här, i fliken OB-perioder, så tappas även kopplingen till standard-övertidsperioderna. Se kapitlet OB-perioder för instruktioner om hur du lägger till OB-perioder.


Fick du hjälp?