Schemalagd Personal

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I denna vy visas samma information som i Scheman men här är schemat istället sorterat på de anställda. Vyn är användbar för att få en något mer detaljerad överblick av schemat än schemavyn.


Filter

I den övre datumväljaren kan du snabbt välja en vecka.

I den undre kan du välja från och till datum. Klicka på uppdatera ikonen när du har gjort dina val.

Pilen nedåt tar dig framåt en period och pilen upp tar dig bakåt. Du kan välja en vecka eller månad genom att använda 7 eller 31.

Du har även möjlighet att filtrera vyn på flera olika sätt:


Ikoner

Ikonerna till höger i vyn gör följande:

Exkludera bemanningssummering för andra enheter: om du använder delad personal och endast vill se bemannade timmar i den egna enheten.

Blockera skickande av meddelande tillfälligt: om du tillfälligt vill stoppa utskick av personalmeddelanden. Funktionen kan användas om du utför många

schemaändringar på ett publicerat schema men inte vill att meddelande om ändringarna skall skickas.

Schemalägga ett möte: om du vill schemalägga ett möte eller annan händelse och meddela berörda anställda.

Smala skift: om du har många skift under dagen och vill minska höjden på skiften så att flera skift får plats i samma bild för ökad åskådlighet.

Ångra raderade skift: om du av misstag raderat ett skift.

Visa inte intresseanmälningar: om du vill dölja alla intresseanmälningar för den valda perioden.

Visa inte ledigheter/semester: om du vill dölja semester eller annan frånvaro.

Skapa Excel-rapport: för redigering i ett Microsoft Excel-ark

Klicka för att exludera personalkostnad.


Bemanna och schemalägg

I denna vy är det förvalt att alla anställda med skift visas automatiskt. Om man vill se alla anställda oavsett om de har skift ett inte, så kan man välja att klicka i boxen ”Alla anställda”

Vill man även se sina obemannade skift kan man bocka i rutan ”Öppna skift”.

Du kan bemanna skift från denna vy genom att dra och släppa den öppna skiftet till en medarbetare.

Du kan även Flytta eller Kopiera skift genom att dra och släppa i vyn.

Om du drar och släpper ett skift från en schemalagd medarbetare till en annan, får du följande valmöjligheter:


Fick du hjälp?