Vad betyder de färgade ramarna i MittShema?

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

MittSchema är en flik i  Personalportalen och är endast synlig när du är inloggad som anställd. Ibland finns färgade ramar kring skiften. Nedan ser du förklaringar på vad de olika färgerna indikerar.

  • Röd ram runt skiftet
    Något har ändrats på skiftet efter att schemat publicerades eller skiftet bryter mot avtalsinställningarna.
  • Grön ram runt skiftet
    En grön ram markerar att skiftet är tilldelat till den anställde men på en annan enhet än hemmaenheten och att skiftet inte bryter mot några avtalsinställningar.

Klicka här för mer detaljerad information.


Fick du hjälp?