Hur hanterar mobilapplikationen min personliga data?

Uppdaterad 5/6/19 av Mikael Nylen

Quinyx mobilapplikationer samlar ingen personlig data från din telefon, eller andra applikationer som är installerade på den. Applikationen hanterar endast personlig data som du angivit i applikationen, eller som har angivits av din arbetsgivare i Quinyx, som t.ex;

  • Namn
  • Anställningsnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Schema data
  • Tidstämplingar
  • Qmail

All hantering av personlig data är inom ramarna för Dataskyddsdirektivet (Directive 95/46/EC) och dess ersättare General data protection regulation (GDPR) (regulation (EU) 2016/679) som träder i kraft Maj 2018.

Quinyx begär tillgång till platstjänster för att tillåta applikationen att avgöra om du är på din arbetsplats när du ska stämpla in eller ut. Koordinaterna till din arbetsplats tillhandahålls av din telefon, vilken sedan notifierar Quinyxapplikatonen att du är inom den förutbestämda radien från din arbetsplats så att du kan stämpla in eller ut. Applikationen är inte medveten om din position och skickar aldrig din position från din telefon, varken till Quinyx eller andra parter.

Du kan läsa mer om hur Geofencing fungerar här.


Fick du hjälp?