Hur hanterar mobilapplikationen min personliga data?

Uppdaterad 11/9/20 av Mikael Nylen

Quinyx mobilapplikationer samlar ingen personlig data från din telefon, eller andra applikationer som är installerade på den. Applikationen hanterar endast personlig data som du angivit i applikationen, eller som har angivits av din arbetsgivare i Quinyx, som t.ex;

  • Namn
  • Profilbild
  • Anställningsnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Schema data
  • Tidstämplingar
  • Qmail

All hantering av personlig data är inom ramarna för Dataskyddsdirektivet (Directive 95/46/EC) och dess ersättare General data protection regulation (GDPR) (regulation (EU) 2016/679) som träder i kraft Maj 2018.

Din arbetsgivare kan välja att använda “geofencing” i Quinyx för att säkerställa att du är på arbetsplatsen när du stämplar in från din mobil. I detta fall kommer appen att begära åtkomst till platstjänster. Quinyx-appen behandlar inte platsuppgifter och delar inte din plats eller rörelser med Quinyx-plattformen eller din arbetsgivare. Istället ger Quinyx-appen din mobil koordinaterna till de enheter du arbetar på, och mobilen meddelar sedan Quinyx-appen när du är inom det tillåtna avståndet från din arbetsplats för instämpling. Quinyx-appen varken spårar, sparar eller delar din plats. Du kan läsa mer om hur Geofencing fungerar i Platstjänster och stämpling från appen.


Fick du hjälp?