Grupper

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under fliken Personal och menyn Grupper skapas olika personalgrupper, ej att förväxla med personalkategorier. Funktionen grupper använder du för att enkelt kommunicera med dina arbetskamrater via Qmail, e-post, SMS eller chatt. Du kan även skapa s.k. chefsgrupper. Dessa grupper kan sedan väljas som chefsgrupp på enheten, så att alla medlemmar i gruppen får meddelande vid t.ex. skiftbokningar och inkomna frånvaroansökningar.

Det finns även ett sökfält för olika grupper.

Genom att klicka på Lägg till skapas en ny grupp.

Denna sida har två kolumner, till vänster visas gruppmedlemmar och till höger anställda som inte ingår i gruppen.

  • Skapa en ny grupp genom att namnge den i fältet ”Gruppnamn”.
  • Medlemmar läggs till gruppen genom att dubbelklicka på personal i fältet ”Anställda” eller använda drag & drop.
  • Ångrar du ett val kan medlemmar raderas via krysset som återfinns till höger om varje namn.
  • Du kan välja att söka på personal via sökfältet, alternativt välja valfri kategori via rullistan.
  • I rullistan ”Chef” kan du välja chef för gruppen och i rullistan ”Ge access till” kan du välja om alla eller specifik(a) chefer på enheten ska ha tillgång till gruppen.
  • När du är färdig klicka på Spara . Du kan även välja att radera en grupp genom att klicka på Radera.

Du kan sedan skapa nyheter som bara en specifik grupp kan se eller skicka Qmail till en grupp.


Fick du hjälp?