Vanliga frågor (FAQ)

Uppdaterad 9/3/20 av Carl Andreasson

Uppgradera till Neo från Classic

F: Finns vår konfiguration i Classic kvar i Neo?

waS: Ja, du måste dock konfigurera de nya begreppen Roller och åtkomsträttigheter i Neo.

F: Innebär det en kostnad att uppgradera till Neo?

S: Nej!

F: Kan vi migrera våra fasta scheman?

S: Ja, kontakta vårt supportteam.

F: När stängs Classic ner?

S: Classic kommer inte kunna nås efter 2020-12-31 då webbläsare slutar att stödja Flash efter det datumet. För mer information, vänligen se kommunikation från Adobe och utvecklare av webbläsare:

F: Kommer vår Single Sign On påverkas av Neo?

S: Nej.

F: Kommer mobilappen att ändras?

S: Quinyx mobilapp är den samma då ni uppgraderar till Neo, däremot så kommer mobil teamet alltid att fortsätta att förbättra appen. Se till att alltid uppdatera till senaste versionen.

Generellt användande

F: Kan vi arbeta både i Classic och i Neo?

S: Ja, Classic och Neo arbetar mot samma databas, så alla ändringar du gör i det ena gränssnittet reflekteras i det andra.

F: Finns det en personalportal i Neo?

S: Inte i dagsläget men det kommer. Den kommer dock att vara väldigt enkel, för att uppmuntra användande av vår mobilapp.

F: Finns det tillgänglig utbildning?

S: Ja, inspelade utbildningar och kommande live utbildningar finns på DENNA sida.

F: Finns det en testmiljö för Neo?

S: Ja. web-rc.quinyx.com

F: Kan man konfigurera öppettider i Neo?

S: Inte i dagsläget. Men vanliga öppettider och avvikelser är något vi kommer att ha stöd för framöver.

Neo användande

Roller och rättigheter

F: Hur funkar admingrupper i Neo?

S: Administratörsgrupper är för närvarande inte en funktion i Neo, istället kan en attesterande chef skapa ett filter för sina anställda på regional nivå.

F: Vad är syftet med ärvda gruppmedlemmar och att de är synliga i alla underliggande enheter?

S: Syftet med ärvda medlemmar är att ge personen tillgång till under där han / hon läggs till. Så om en person läggs till som till exempel en distriktschef på ett distrikt kommer han / hon att vara en ärvd medlem i alla enheter och avsnitt under det. Distriktschefsrollen ärvs ned så att han / hon har samma åtkomst i alla grupper. I schemavyn kan du välja att bara se personer som tillhör en specifik enhet för att inte se ärvda medlemmar. Samma typ av filter kommer att läggas till i "Personer" senare.

F: Jag kan inte logga in på Neo, vad är fel?

S: Be en kollega som är en Quinyx SuperUser se till att du har rätt roll.

F: Vad betyder rollen Ingen?

S: Det kan innebära att användaren inte har någon roll i den enhet du tittar på, utan snarare på till exempel ett avdelning. I exemplet har Axl ingen roll i Store 1, men är dock en sektionschef på sektionen KÖK. Du kan klicka på Ingen (None) för att se detaljer.

F: Hur delar jag en anställd till flera enheter?

S: För närvarande delar du en anställd till andra enheter på personalkortet.

Observera - när vi flyttar mobilrättigheter från Classic till Neo kommer den här processen att ändras och du kommer att dela en anställd genom att välja rollen och Dela medarbetaren (skärmbild 2). Håll dig uppdaterad i våra release anteckningar.

F: Vad är skillnaden mellan personalkategori och roll?

S: Personalkategori är ett gammalt koncept för åtkomsträttigheter som inte kommer att användas i Neo. Roll är ett nytt koncept i Neo för att hantera behörigheter.

Frånvaro

F: Hur väljer jag att behålla, ta bort eller omtilldela underliggande skift när jag lägger till en frånvaro?

S: Valet görs när du lägger till frånvaron. Valet kommer att vara detsamma för alla skift under frånvaroperioden.

F: När en person är frånvarande och någon annan tilldelas skiftet, visar Neo revisionshistorik för vem skiftet ursprungligen tillhörde?

S: Själva revisionshistoriken är inte synlig i Neo, men är fortfarande synlig i Classic och registreras i schemaloggen.

F: Kan jag lägga till en deltidsfrånvaro i procent?

S: Ja

F: Hur lägger man till en frånvaro när det redan finns en deltidsfrånvaro (till exempel 25% deltidssjuk i 4 veckor, med 3 dagars semester i mitten)?

S: Detta är för närvarande endast möjligt om du lägger till tre individuella frånvaros - en sjukskrivning på deltid 25% för den första perioden, följt av en annan frånvaro på tre dagar (heltid?), I sin tur följt av en sjukskrivning på deltid på 25% under den tredje perioden. Stöd för att lägga till överlappande frånvaro, det vill säga du lägger till de 3 dagars semestern ovanför den redan befintliga sjukskrivningen på deltid, läggs till i kommande releaser.

Organisation

F: Kan jag se mer än en enhet i schemat?

S: Ja, om de är i ett distrikt. Välj distrikt för att se scheman för hela distriktet.

F: Kan jag schemalägga på avdelningsnivå?

S: Ja, du kan skapa och rulla ut ett grundschema i en avdelning och publicera på avdelningsnivå. Navigera till avdelningen i organisationsträdet för att åstadkomma detta.

 

F: Hur ser delade anställda ut i schemat?

S:

Daenerys tillhör en annan enhet, men är planerad i min på måndag - utgråad bakgrund med ett skift på. 

Kurt tillhör min enhet men är planerad någon annanstans på tisdag - utgråad bakgrund som innehåller en indikation på var och när han arbetar.

Personal

F: Låsta anställda visas inte i Neo, hur låser vi upp?

S: Att låsa upp en anställd är fortfarande något du måste göra i Classic. Det kommer att läggas till Neo inom kort.

F: Hur får jag en översikt över allas tilldelade roll i Neo?

S: För närvarande kan du se roller genom att klicka genom organisationen under Kontoinställningar, eller visa roller under fliken Personer. Vi kommer att titta på att eventuellt lägga till en rapport någon gång i framtiden.

F: Kan vi importera anställda till Neo från excel?

S: Excel-importfunktionen är för närvarande inte tillgänglig, men vi kan hjälpa dig att skapa nya användare i bulk via vårt api. Kontakta support vid behov.

Avtalsmallar

F: Hur skapar jag en avtalsmall i Neo?

S: För närvarande skapas avtalsmallar fortfarande i Classic. Den allra första versionen av avtalsmallar för Neo kommer sannolikt att släppas under Q1 2020. För ytterligare information om när den här funktionen kommer att finnas tillgänglig i Neo, kolla release notes.

F: Hur ser det ut i Neo när en anställd har mer än ett avtal?

S:

Du kan välja att också visa förfallna avtal med Visa (Display)-menyn till höger.

Grundschema

F: Finns det en motsvarighet till schemamallar i Neo?

S: Ja, Neo-konceptet med grundschema omfattar både fasta scheman och schemamallar. Men vi kan bara migrera fasta scheman, inte schemamallar, från Classic till Neo.

F: Kan jag kopiera ett grundschema från en enhet till en annan?

S: För närvarande är detta inte möjligt. Ambitionen är att lägga till den möjligheten, även om vi för närvarande inte kan säga när. Håll dig uppdaterad i våra releasenotes.

F: Varför är mina fasta scheman inte synliga i Neo?

S: Konceptet med fasta scheman har förbättrats med det nya konceptet grundschema. De är inte samma sak, vilket är varför dina fasta scheman inte finns i Neo. Vi kan dock hjälpa dig att migrera dina fasta scheman från Classic till Neo, om du vill. Vänligen kontakta vårt supportteam, de hjälper dig utan kostnad.

F: Den maximala mallperioden för ett grundschema är 8 veckor. Kommer det att förlängas?

S: Ja, för närvarande är max 8 veckor, vilket täcker behoven hos de flesta av våra kunder för tillfället. Vi kommer dock att öka detta till 24 veckor i framtiden.

F: Kan jag rulla tillbaka ett grundschema?

S: Nej, det finns inget behov av det. Om du gör ändringar, rulla ut det igen så kommer schemat att justeras. Det kommer dock att lägga till skift som du har raderat i schemat. Om du vill börja om från början kan du ta bort allt genom att välja Ta bort skift under menyn Fler val på högra hörnet av schemavyn. För mer information om det se DENNA artikel.

F: Hur tilldelar jag skift till en anställd i olika enheter i grundschemat?

S: För närvarande kan du inte göra det istället måste den anställde vara i grundschemat för de enskilda enheterna.

F: Kan jag lägga till ett skift som är längre än 24 timmar i Neo?

S: Nej. Vi vill implementera den här funktionen, men för närvarande har vi ingen tidslinje.

Schemaläggning

F: När kommer det klassiska "bollhavet” -vyn att finnas tillgänglig i Neo?

S: Det finns ingen nuvarande plan för att återskapa bollhavet som den är, men vi kommer att fortsätta att förbättra befintlig funktionalitet.

F: När kommer schematidsuppräkning att vara tillgängligt i Neo?

S: Vi har ännu inte fattat beslut om denna funktion. Håll dig uppdaterad i releasenotes.

F: Du kan för närvarande se totala OB-timmar under en period under Schemalagd personal i Classic. När kommer den funktionen att finnas i Neo?

S: Denna funktion kommer att implementeras i Neo under 2020.

F: Kan jag dra-och-släppa skift i Neo?

S: Dra-och-släpp-funktionen har ersatts med handikonen. Du kan välja ett skift med handikonen och sedan kopiera eller flytta den. Den största fördelen med detta är att det blir mycket snabbare att kopiera ett objekt till flera andra dagar och / eller anställda än att använda dra-och-släpp.

F: Kan jag massradera skift?

S: Ja. Välj vilka datum du vill ta bort (max 60 dagar i taget) och välj Fler alternativ i det övre högra hörnet. Du kan också filtrera för specifika skifttyper eller anställda till exempel för att bara ta bort specifika objekt.

F: Kan jag kopiera och flytta flera skift samtidigt?

S: Ja. Du kan kopiera och flytta skift under en hel period genom att välja Fler alternativ menyn vid den anställdes namn.

F: Hur skapar jag nya skifttyper?

S: Skifttyper skapas fortfarande i Classic. Detta kommer att läggas till snart i Neo så håll ett öga på release release för uppdateringar.

F: Kan jag sortera schemat efter skifttyp?

S: Inte för närvarande. Du kan dock filtrera på skifttyp.

F: Är alla timmarna summerade under nominella timmar i schemat om den anställda har flera avtal?

S: Nej, systemet tittar för närvarande på huvudavtalet.

F: Hur publicerar jag schemat?

S: I schemavyn, Fler alternativ i det övre högra hörnet.

Filter

F: Kan vi skapa globala filter för alla?

S: För närvarande måste alla användare skapa sina egna filter. Någon variant av globala filter kommer dock sannolikt att läggas till i framtiden.

F: Kan vi filtrera och schemalägga på tre enheter samtidigt?

S: Du kan kombinera scheman för flera enheter i samma vy genom att välja region, men du kan för närvarande inte filtrera för specifika enheter i distriktet. Schemaläggning sker fortfarande på enhetsnivå.

F: Kan jag filtrera på uppgifter?

S: Ja, men du måste också filtrera på skift för att uppgifterna ska visas - se bilden nedan. Om du bara filtrerar på uppgifter visas ingenting.

Attest

F: Hur får jag en tydlig uppfattning om att alla tider har attesterats?

S: Det är användbart att skapa ett filter på oattesterade stämplingar för att se till att ingenting missas. När allt har bekräftats under perioden visas en grön cirkel runt användarens bild. Atteststatus per enhet kommer att läggas till under de kommande månaderna.

F: Behöver en distriktschef fortfarande gå in till varje enhet för att attestera tider för lokala chefer?

S: Nej! En stor fördel med nya Neo-strukturen är att distriktschefen kan titta på schemat för hela distriktet. Distriktschefen kan sedan skapa ett filter som bara innehåller de lokala cheferna som rapporterar till hen och kan enkelt kan administrera och attestera i en vy. 

Röda dagar

F: Hur fungerar röda dagar i Neo?

S: Röda dagar är fortfarande konfigurerade i Classic. De fungerar på samma sätt i Neo när det gäller regler och varningar. Röda dagar beaktas när grundscheman rullas ut. Röda dagar är markerade i rött i schemat.

Dokument

F: Kan jag lägga till dokument i Neo?

S: Inte för närvarande. Du kan dock lägga till bilagor i Q-mejl och / eller lägga till dokument i Nyheter, i Classic, för att personalen ska se dem i mobilappen. Att kunna ladda upp dokument till är planerat. Håll ett öga på våra utgåvor för mer information.

Personal

F: Är inaktiva anställda tillgängliga i Neo?

S: Ja.

Integrationer

F: En integration skapar våra anställda. Hur kan vi förhindra lokala chefer från att lägga till anställda manuellt, men låta dem till exempel lägga till avtal?

S: Via rättigheter

Genom att välja Läsrättighet för Personer kan inte nya användare läggas till. Medarbetaravtal skulle möjliggöra administration av avtalsmallar. Medarbetaruppgifter möjliggör administration av personuppgifter, till exempel adress och e-postadress. Du kan inte inaktivera / aktivera specifika fält som kan redigeras.

F: Påverkas våra nuvarande integrationer vid uppgradering till Neo?

S: Det korta svaret är nej. Men om du vill utnyttja de nya möjligheterna att lägga till roller och gruppmedlemskap via integration kan du behöva göra mindre justeringar. Om du för närvarande använder Budget och prognos i Classic och vill använda Neo Forecast, där du till exempel kan göra prognosen på 15 minuters nivå, behöver du en ny integration till REST api. Mer info HÄR.

Loggar

F: Finns loggar tillgängliga i Neo?

S: Inte ännu, du måste generera loggar i Classic ett tag till. De kommer att läggas till under 2020. Vänligen kontrollera releasenotes kontinuerligt.

Övertid

F: Hur väljer jag mellan betald övertid och övertid till komp?

S: Öppna stämplingen för att redigera.

Utskrifter 

F: Kan jag skriva ut schemat?

S: Ja, det finns flera schema rapporter under fliken Analys. Du kan också använda en extern programvara för skärmklipp (tillgängliga gratis och bara en Google-sökning bort) för att skriva ut en skärmdump av ditt schema. Vi kommer också att lägga till stöd för utskrifter med kortkommandon (ctrl + p / command + p) i framtiden.

F: Kan jag skriva ut grundschemat?

S: Du kan använda en extern programvara för skärmklipp (tillgängliga gratis och bara en Google-sökning bort) för att skriva ut en skärmdump av ditt grundschema. Vi kommer också att lägga till stöd för utskrift med kortkommandon (ctrl + p / command + p) i framtiden.

Qmails

F: Kan jag tillfälligt blockera qmail-aviseringar när jag gör ändringar i schemat, som jag kan i Classic?

S: Inte för närvarande, det kommer det dock. Fram till dess kan du av-publicera schemat medan du gör ändringar.

F: Kommer det en kommunikationsmodul för att kunna lägga till Nyheter?

S: Det kommer att vara möjligt att lägga till nyheter i Neo, ja. Detta är för närvarande planerat för Q4 2020. När det gäller undermodulen Dokument är detta för närvarande inte en prioritering på grund av mycket låg användning i vår nuvarande kundbas.

F: Hur skickar jag q-mail i Neo?

S:

Du kan också skicka ett Qmail direkt från schemat. Se den här artikeln för mer information.

Rapporter

F: Var kan jag hitta rapporter?

S: Under fliken Analys

Lönearter

F: Hur lägger jag till en manuell löneart?

S: Välj Översikt lönearter och klicka på plustecknet.

E-signatur (Scrive)

F: Kan anställningsavtal signeras elektroniskt i Neo?

S: Ja! Det fungerar exakt på samma sätt som i Classic. Supersnabbt och enkelt.

Statistik

F: Hur ser jag personalkostnader i Neo?

S: Under statistik. Använd pennan för att avgöra vilka siffror du vill se.

F: Vad är skillnaden mellan schemalagda och produktiva timmar?

S: Generellt sett inkluderar inte produktiva timmar frånvaro. Produktiva timmar används emellertid mest med våra budget- och prognosmoduler där du kan konfigurera skifttyper som icke produktiva för att inte inkluderas i beräkningar för optimal bemanning och inte inkluderas i schemalagda timmar.

F: Varför visas statistik som frågetecken i månadsvyn?

S: Detta är helt enkelt en fråga om plats. Det finns inte tillräckligt med utrymme på skärmen för att visa alla siffror. Du kan hovra med musen på ett frågetecken för att se värdet eller välja ett mindre datumintervall. Vi kommer att se på att förbättra detta i framtiden.

Time Trackers

F: Kan jag se time tracker saldon när jag lägger till en frånvaro?

S: Ja

F: I Classic kan jag välja Kontrollera Time trackers, för att se till att ingen är över eller under. Kan jag göra det i Neo?

S: Inte för närvarande. Men denna funktion används i stor utsträckning och vi kommer att förbättra uppföljningen av time trackers i framtiden, även om det kanske inte kommer att se exakt ut som det gör i Classic idag.

Överför till lön

F: När kommer överföring till lön att finnas i Neo?

S: Det är för närvarande planerat för första halvåret 2020.

Färger

F: Kommer vår branding som finns i Classic att tillämpas i Neo?

S: Nej, men du kan lägga till viss branding själv under kontoinställningar.

F: Kommer färgerna i skifttyper att vara samma i Neo?

S: Ja, men färgerna är något mer dämpade.

F: Kommer våra färgval på olika typer av frånvaro vara desamma i Neo?

S: Nej, alla frånvaro visas som svart i Neo.


Fick du hjälp?