Beräkning av nominell tid vid deltidsfrånvaro

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I detta exempel är en anställd upplagd med följande parametrar

Heltidsmått 40 timmar/vecka, 5 dagar/vecka = 8 timmar nominell heltid och är schemalagd 8 timmar per dag, sedan ska den anställde vara sjukskriven 10% under en period.

Börja med att ange graden av frånvaro, i det här fallet får vi då 90% av 8 timmar = 7:12 timmar, Om den anställde sedan är frånvarande i 2 dagar kommer denne få en beräknad nominell tid i frånvaron som är 14:24.

Dessa timmar fördelas per dag (7:12) över det första segmentet.

Detta betyder att om du väljer att behålla det andra segmentet och radera det första kommer du ha frånvaro 7:12 timmar och vara schemalagd 0:48 timmar frånvaro varje dag under frånvaron.

  • Är du istället schemalagd under 7:12 timmar per dag kommer du inte få något skift på den dagen utan hela dagen blir frånvaro.
  • Är du istället schemalagd mer än 8 timmar kommer du få mer skift-tid i och med att all tid utöver 7:12 timmar kommer vara normal schemalagd tid .


Fick du hjälp?