Notifikationer - Rollbaserad hierarki

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

För varje användningsfall används dessa termer

Chefsroller - Avdelningschef, Lokal chef, Distriktschef, Chef

Giltig chef - befintlig, aktiv användare, med en av chefsrollerna.

Giltig chef från chefsgruppen - Endast chefer med samma eller högre systemroll än sökanden.

Vem blir notifierad via QMail och pushnotis i appen när en ledighetsansökan skickas in?

Personal skapar frånvaroansökan

 1. Om Rapporterar till chef är inställd, och det är en giltig chef, kommer den bara att bli underrättad. Om inte,
 2. Tillhör användaren som begär ledigheten tillhör en avdelning? Om han tillhör en avdelning, bör både en giltig chef som är vald på avdelningen OCH alla giltiga chefer från chefsgruppen satt på avdelningen meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på avdelningen,
 3. Giltig chef satt på den sökandes hemmaenhet och alla giltiga chefer från chefsgruppen satt på den sökandes hemmaförening ska meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 4. Giltig chef vald på sökandens region OCH alla giltiga chefer från chefsgruppen på sökandes region ska underrättas. Om det inte finns några giltiga chefer i regionen kommer ingen att bli underrättad och frånvaroansökan skapas inte i det fallet.

Avdelningschef skapar ledighetsansökan

 1. Om Rapporter till chef är inställd, och den är en giltig chef, kommer den bara att bli underrättad. Om inte,
 2. Giltig chef som är inställd på den sökandes hemmaenhet och alla giltiga chefer från chefsgruppen satt på den sökandes hemmaförening ska meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 3. Giltig chef vald i sökandens region OCH alla giltiga chefer från chefsgruppen på sökandes region ska underrättas. Om det inte finns några giltiga chefer i regionen kommer ingen att bli underrättad och frånvaroansökan skapas inte i det fallet.

Lokal chef skapar ledighetsansökan

 1. Om Rapporter till chef är inställd, och det är en giltig chef, kommer den bara att bli underrättad. Om inte,
 2. Giltig chef som valts ut på den sökandes hemmaenhet och alla giltiga chefer från chefsgruppen på den sökandes enhet ska meddelas. Sökanden själv anses inte som giltig chef i detta fall. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 3. Giltig chef vald i sökandens region OCH alla giltiga chefer från chefsgruppen på sökandes region ska underrättas. Om det inte finns några giltiga chefer i distriktet,
 4. Alla giltiga chefer med högre systemroll, som tillhör ansökarens hemmaenhet, bör notifieras. Om det inte finns några giltiga chefer, kommer ingen att bli underrättad och ledighetsansökan skapas inte i det fallet.

Regionschef skapar ledighetsansökan

 1. Om Rapporter till chef är inställd, och det är en giltig chef, kommer bara den att bli underrättad. Om inte,
 2. Giltig chef som  på den sökandes hemmaenhet och alla giltiga chefer från chefsgruppen på den sökandes hemmaenhet ska meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 3. Alla giltiga chefer med högre systemroll, som tillhör ansökarens hemmaenhet bör notifieras. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 4. Alla giltiga chefer med högre systemroll i hela organisationen. Om det inte finns några giltiga chefer, kommer ingen att bli underrättad och ledighetsansökan skapas inte i det fallet.

Chef skapar ledighetsansökan

 1. Om Rapporter till chef är inställd, och det är en giltig chef, kommer bara den att bli underrättad. Om inte,
 2. Giltig chef som valts ut på den sökandes hemmaenhet och alla giltiga chefer från chefsgruppen på den sökandes hemmaenhet ska meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 3. Giltig chef vald i sökandens region OCH alla giltiga chefer från chefsgruppen på sökandes region ska underrättas. Om det inte finns några giltiga chefer i regionen,
 4. Alla giltiga chefer med samma eller högre systemroll, som tillhör semesteransökarens hemmanehet, ska meddelas. Om det inte finns några giltiga chefer på enheten,
 5. Alla giltiga chefer med samma eller högre systemroll, som tillhör ansökarens organisation (kund), bör anmälas. Om det inte finns några giltiga chefer, kommer ingen att bli underrättad och ledighetsansökan skapas inte i det fallet.

Vem ska kunna se och hantera ledighetsansökningar i adminportalen / översiktssidan (men inte nödvändigtvis få en notifikation)?

Det beror på den globala inställningen "Visa lämna applikationer för alla i adminportalen".

Om den här inställningen är avaktiverad, ska endast chefer som tar emot QMail eller push notification om leave-ansökan kunna se den pågående frånvaroansökan och hantera den.

Om den här inställningen är aktiverad, ska chefer som tar emot QMail eller push notification om ansökningar kunna se den pågående ansökan om ledighet och reagera på den. Också alla chefer på semesteransökarens enhet, som har högre systemroll än den som söker.


Fick du hjälp?