Tid

Uppdaterad 19/10/20 av Leigh Hutchens

Stämplade timmar

Jämför schemalagda, nominella och stämplade timmar. Visar genererade lönearter, eventuell frånvaro, lönekostnad och timetracker-transaktioner. Många filtreringsmöjligheter.

Summering per anställd

Schemalagda mot arbetade timmar ( stämplade och frånvaro). OB, Mertid, Övertid, Flex.

Lönerapport

Per kostnadsställe, många sorteringsmöjligheter. Visar avtal, anställnings- form och - grad, ev månads- och - tim-lön.

Personalliggare

Närvaro

Kostnadsrapport

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Tex totala timmar, OB-, ÖT- timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler.  

Löneunderlag

Lönefil, samma som i Överför till lön

Löneunderlag per kostnadsställe

Löneunderlag per kostnadsställe (inte per anställd). Totalt antal timmar per löneart.

Time-tracker rapport

Time tracker transaktioner för anställda under vald period.

Personalrapporter

Personalrapporter med rapportgenerator

Definiera rapporter

Tillgänglig personal/dag

Tillgänglig personal, med schemalagda timmar, färdigheter, Totala timmar och dagar schemalagda.

Tillgänglighetsrapport/vecka

Tillgänglighet från avtalet.

Telefonlista

Filterar på personalkategori. Telefon och e-mail adress.

Födelsedagslista

Födelsedag, namn, ålder

Frånvaroansökningar

Status, typ

Frånvarorapport

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i excel).

E-post lista

Per personal kategori eller avdelning. Namn, e-post.

Definiera Rapporter

 • Du kan bygga egna rapporter i Quinyx.
 • Välj Definiera rapporter under menyn Rapporter & Statistik
 • Klicka på knappen Lägg till
 • Skriv in ett Rapportnamn
 • Fastställ hur du vill sortera din rapport i första och eventuellt i andra hand.
 • Välj kolumner du vill ha i rapporten genom att dubbelklicka på fältet i listan till höger eller dra och släppa fältet från höger till vänster.
 • Du kan välja att förhandsgranska din rapport genom att klicka på knappen Testa rapport.
 • När du är nöjd med dina val klicka på knappen Spara.
 • Listan av rapporter du har skapat själv kan editeras från listan.
 • För att ta ut en egenskapad rapport välj Rapporter under menyn Rapporter & Statistik
 • Klicka på Mappen för Personalrapporter och välj Personalrapporter med rapportgenerator
 • I första rullistan kan du hitta dina skräddarsydda rapporter


Fick du hjälp?