Jag vill att skiftdelar ska raderas vid sen ankomst

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När en anställd stämplar in i Webpunch 3, efter skiftets starttid får man möjligheten att ange frånvaroorsak. För att specificera varför man stämplar in sent. 

Dessa sena ankomster skapar ibland "skiftdelar" - korta öppna skift som lätt göra att schemat ser rörigt och stökigt ut. 

Vad kan jag göra åt detta? 

Du enkelt ställ in på frånvaroorsaken att dessa skiftdelar ska tas bort. Du gör detta genom att gå till Inställningar, Tabeller. Gå sedan in på frånvaroorsaken som används när en anställd stämplar in sent eller går hem tidigt. Välj att standardåtgärden ska vara "Ta bort skift". 


Fick du hjälp?