Hur aktiverar/avaktiverar jag rättigheter i Quinyx?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kan aktivera/avaktivera rättigheter under inställningar i Quinyx.

Följ steg nedan för att ställa in rättigheter;

  1. Gå till Inställningar > Rättigheter
  2. Välj vilken portal det gäller i första rullistan
  3. Välj vilken roll personalkategorin är kopplad till i andra rullistan
  4. Nu kan du välja vad du vill dölja eller göra synligt 
  5. Välj För alla med den valda rollen
  6. Spara


Fick du hjälp?