Hur beräknas övergången till sommartid i Quinyx?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

På den sista söndagen i mars kl 03:00 ställs klockan fram en timme. 

På grund av detta blir det följande utfall på timmar i Quinyx: Om den anställde som stämplar har en aktiv stämpling mellan klockan 02:59 och 03:00, kommer det att tas bort en timme från den totala tiden på både schemalagd tid och stämplad tid. 


Fick du hjälp?