Logica voor manager meldingen

Updated 3/2/21 by Leigh Hutchens

Welke manager meldingen ontvangt voor Verlofaanvragen is afhankelijk van de instelling "Manager op LA selecteren " onder Unitinstellingen → Functionaliteit.

Als "Manager op LA selecteren" is aangevinkt

Voor Verlofaanvragen wordt de manager die is gekozen in het vervolgmenu "Manager" in kennis gesteld. Als er geen specifieke Manager is ingesteld, zal de hieronder gespecificeerde hiërarchie worden gevolgd.

Als "Manager op LA selecteren" is uitgeschakeld

Voor alle andere meldingen en voor Verlofaanvragen met deze instelling niet aangevinkt, zal de kennisgeving worden verzonden in de volgende volgorde:


Ten eerste de Manager die is geselecteerd in de vervolgkeuze "Rapporteert aan” in de werknemerskaart. Als er geen Manager is geselecteerd in de werknemerskaart, krijgen de volgende beschikbare/gedefinieerde Manager(s) volgens de hiërarchie hieronder de melding. Met "Manager(s)" bedoelen we zowel de manager als de managers in de managersgroep die op de unit zijn gedefinieerd. Met "Manager" bedoelen we alleen de rol "Manager". 

 • Personeel 
  - De Manager(s) geselecteerd op hun afdeling 
  - De Manager(s) geselecteerd op hun unit
 • Afdelingmanagers 
  - De Manager(s) geselecteerd op hun unit
 • Lokale managers 
  - De Manager(s) geselecteerd op hun district 
  - Alle managers die tot hun unit behoren 
  - Alle managers die tot de organisatie behoren
 • Districtsmanagers 
  - Alle managers die tot hun unit behoren 
  - Alle managers die tot de organisatie behoren
 • Managers 
  - Alle managers die tot hun unit behoren 
  - Alle managers die tot de organisatie behoren


How did we do?