Mobiel - Schemaoverzicht

Updated 11 months ago by Daniel Sjögren

Overzicht van ingeplande/gewerkte uren in een willekeurige periode in het rooster

De overzichtsweergave Schema kan worden bereikt vanuit de weergave Schema via het kleine kalender-/klokpictogram onder de drie stippen in de rechterbovenhoek.

Het is ook mogelijk om een tijdspanne in te stellen of een specifieke planningsperiode uit de overeenkomst te kiezen. Deze functionaliteit wordt aangestuurd met toegangsrechten. Overzichten voor nominale uren zijn standaard uitgeschakeld, omdat sommige bedrijven geen nominale uren hanteren.

In het Roosteroverzicht zie je de volgende uren in de mobiele apps:

Gedetailleerd schema

Functionaliteit

Beschrijving

Nominale tijd

Deze rij toont de nominale uren voor de geselecteerde periode.

Max/week

Deze regel toont het ingestelde Maximum aantal uren per week zoals vastgelegd in de werknemersovereenkomst.

Nominaal/week

In deze rij worden de nominale uren per week weergegeven.

Dagen in periode

Deze rij toont het aantal dagen in de geselecteerde periode.

Ploegen

Deze rij toont het totale aantal diensten in de geselecteerde periode.

Eerste dag van de week

In deze rij wordt de eerste dag van de week weergegeven zoals deze is vastgelegd in de werknemersovereenkomst.

Dageraad dagelijkse rust

Deze rij toont de dagrust die is ingesteld in de werknemersovereenkomst.

Geplande uren

Functionaliteit

Beschrijving

Geplande uren

In deze rij wordt het aantal geplande uren in de periode weergegeven (Als pauzes zijn ingesteld om te tellen als geplande uren in de overeenkomst, worden ze hier opgenomen).

Pauzes

In deze rij wordt het totale aantal uren weergegeven dat als pauze is gepland, ongeacht of ze meetellen als geplande tijd of niet.

Totaal excl. Pauzes

Deze rij toont het aantal geplande uren exclusief pauzes, ongeacht of de pauzes zijn ingesteld om te tellen als geplande tijd of niet in de overeenkomst.

verschil. Nominale uren

Deze rij geeft het verschil weer tussen de nominale en geplande uren van de medewerkers.

UT-1/UT-2

Deze rij toont de geperforeerde UT-uren voor de historische data en de geplande UT-uren voor de toekomstige data in de gekozen tijdsperiode.

Gewerkte uren

Functionaliteit

Beschrijving

Gewerkte uren

Deze rij toont het aantal geprikte uren + afwezigheidsuren in de geselecteerde periode.

verschil. Geplande uren

Deze rij toont het verschil tussen de gewerkte uren en de geplande uren in de geselecteerde periode.

verschil. Nominale uren

Deze rij geeft het verschil weer tussen de gewerkte uren en de nominale uren van de werknemers gedurende de geselecteerde periode.


How did we do?