Mobiel - Schemaoverzicht

Updated by Daniel Sjögren

Samenvatting van geplande/gewerkte uren in een willekeurige periode in de planning

De weergave van de planningssamenvatting is te bereiken vanuit de planningsweergave via het kleine kalender/klok-icoon onder de drie puntjes in de rechterbovenhoek.

Het is ook mogelijk om een tijdsbestek in te stellen of een specifieke planningsperiode te kiezen vanuit de overeenkomst. Deze functionaliteit wordt beheerd met behulp van toegangsrechten. Samenvattingen voor nominale uren zijn standaard uitgeschakeld, omdat sommige bedrijven geen gebruik maken van nominale uren.

In de planningssamenvatting kunt u de volgende uren zien in de mobiele apps:

Gedetailleerde planning

Functionaliteit

Beschrijving

Nominale tijd

Deze rij geeft de nominale uren weer voor de geselecteerde periode.

Max/Week

Deze rij geeft het ingestelde maximum aantal uren per week weer zoals is ingesteld in de overeenkomst van de werknemers.

Nominale/Week

Deze rij geeft de nominale uren per week weer.

Dagen in periode

Deze rij toont het aantal werkdagen in de geselecteerde periode.

Diensten

Deze rij geeft het totale aantal diensten weer in de geselecteerde periode.

Eerste dag van de week

Deze rij geeft de eerste dag van de week weer zoals is ingesteld in de overeenkomst van de werknemers.

Dagelijkse rustperiode

Deze rij geeft de dagelijkse rustperiode weer die is ingesteld in de overeenkomst van de werknemers.

Geplande uren

Functionaliteit

Beschrijving

Geplande uren

Deze rij geeft het aantal geplande uren weer in de tijdsperiode (Als pauzes worden ingesteld om mee te tellen als geplande uren in de overeenkomst, worden ze hierin opgenomen).

Pauzes

Deze rij geeft het totale aantal uren weer dat is gepland als pauzes, ongeacht of ze meetellen als geplande tijd of niet.

Totaal excl. Pauzes

Deze rij geeft het aantal geplande uren weer zonder pauzes, ongeacht of de pauzes zijn ingesteld om mee te tellen als geplande tijd in de overeenkomst.

Verschil nominale uren

Deze rij geeft het verschil weer tussen de nominale en geplande uren van de werknemers.

UT-1/UT-2

Deze rij geeft de geponste UT-uren weer voor historische data en de geplande UT-uren voor toekomstige data in de gekozen tijdsperiode.

Gewerkte uren

Functionaliteit

Beschrijving

Gewerkte uren

Deze rij geeft het aantal geponste uren + uren afwezigheid weer in de geselecteerde tijdsperiode.

Verschil geplande uren

Deze rij geeft het verschil weer tussen de gewerkte uren en de geplande uren in de geselecteerde periode.

Verschil nominale uren

Deze rij geeft het verschil weer tussen de gewerkte uren en de nominale uren van de werknemers tijdens de geselecteerde periode.

Lees hier meer over hoe je de mobiele ervaring voor je werknemers kunt afstemmen met mobiele en personeelsrechten.


How did we do?