Geschiktheidsregels

Updated 1 month ago by Leigh Hutchens

Geschiktheidsregels zijn regels die bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor een gegenereerd item binnen Quinyx WFM.

Momenteel wordt de geschiktheid alleen ondersteund in combinatie met regels voor feestdagen.

Geschiktheidsdefinities

In dit deel wordt uitgelegd hoe de verschillende delen van de geschiktheidsregels heten, hoe ze werken en welke opties er momenteel bestaan.

Voorbeeld: Een werknemer komt alleen in aanmerking voor een feestdagvergoeding als de werknemer de afgelopen 5 weken minimaal 45 dagen heeft gewerkt.

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we het opsplitsen in de volgende delen:

 • arbeidsvoorwaarde : Heeft minimaal gewerkt
 • staat bedrag: 45
 • werknemer periode: dagen
 • periode voorwaarde bedrag: 5
 • periode conditie type: weken
 • Er bestaat ook een optie om te kiezen of afwezigheden die zijn gedefinieerd als gewerkte tijd niet moeten worden meegeteld in het bovenstaande voorwaardebedrag
Werknemer conditie

De opties voor werknemerscondities zijn als volgt. In ons voorbeeld hierboven: Heeft tenminste gewerkt

 • Ten minste in dienst geweest, Heeft tenminste gewerkt, Heeft dezelfde weekdag gewerkt
Staat bedrag

Dit is het bedrag dat hoort bij de werknemersvoorwaarde. In ons voorbeeld hierboven: 45

werknemer periode

De opties voor de werknemerperiode zijn als volgt en komen overeen met het voorwaardebedrag. In ons voorbeeld : Dagen

 • Dagen, Weken, Hele weken, Hele maanden
Periode voorwaarde bedrag

Dit is het bedrag dat overeenkomt met de periode waarin we de conditie willen controleren. In ons voorbeeld : 5 (zoals in de afgelopen 5 weken)

Periode conditie

De opties voor het type periodeconditie zijn als volgt. Dit komt overeen met de periode waartegen we de conditie willen controleren. In ons voorbeeld: Weken (zoals in de afgelopen 5 weken )

 • Dagen, Weken, Volledige weken, Volledige maanden, Dag van dezelfde week
Toegevoegde opties

Er zijn opties die kunnen worden geselecteerd

 • countAbsences (standaardwaarde = true): Deze instelling bepaalt of bij het berekenen van de gewerkte tijd rekening moet worden gehouden met de afwezigheid die is geconfigureerd als gewerkte tijd. Het aantal gewerkte werkdagen zou dan bijvoorbeeld ook deze afwezigheden omvatten.
 • toegestane afwezigheden : Met deze instelling kunt u bepalen welke afwezigheden als gewerkte tijd moeten worden geteld. Gedefinieerde afwezigheden worden geteld als gewerkte tijd. Opmerking : deze instelling kan niet worden gebruikt als countAbsences = true
 • overrideCountAsWorkedHours (standaardwaarde = false) : Dit is een instelling die, indien gedefinieerd als waar, alle stoten als werkdag telt, waarbij de ploeginstellingen worden genegeerd.
 • virtualShiftsAsWorkedTimeDay (standaardwaarde = false) : Dit is een instelling om te beslissen of een virtuele dienst (van een salariscompensatieregel) moet tellen als een gewerkte dag in de werknemersconditie.
Bij gebruik van virtuele ShiftsAsWorkedTimeDay Quinyx WFM ondersteunt momenteel alleen het controleren van 10 uitkomsten voor virtuele diensten. Dit betekent dat als deze instelling wordt gebruikt, het bedrag van de periodevoorwaarde moet worden beperkt. Deze beperking is afhankelijk van het aantal feestdagen voor de eigenlijke feestdag. Er is geen beperking als het gaat om reguliere diensten en afwezigheden, alleen diensten die virtueel worden gecreëerd.

Een geschiktheidsregel maken

Dit is momenteel niet beschikbaar via de GUI, maar alleen via onze bestaande SOAP API's. We zijn van plan dit in 2022 toe te voegen aan de Quinyx WFM GUI.

Geschiktheidsregels maken

Bestaande geschiktheidsregels ophalen

Bestaande geschiktheidsregels verwijderen

Voorbeeldverzoek in SOAP API voor het bovenstaande voorbeeld. Je kunt het van onderaf kopiëren.

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uri="uri:FlexForce" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uri:wsdlUpdateEligibilityRules soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <apiKey xsi:type="xsd:string">API key of main unit</apiKey> <eligibilityRules xsi:type="flex:EligibilityRules" soapenc:arrayType="flex:EligibilityRule[]" xmlns:flex="http://app.quinyx.com/soap/FlexForce"> <item xsi:type="tns:EligibilityRule"> <name xsi:type="xsd:string">45 days in 5 weeks</name> <employeeCondition xsi:type="xsd:int">2</employeeCondition> <employeeConditionAmount xsi:type="xsd:int">45</employeeConditionAmount> <employeePeriodType xsi:type="xsd:int">1</employeePeriodType> <periodConditionAmount xsi:type="xsd:int">5</periodConditionAmount> <periodConditionType xsi:type="xsd:int">2</periodConditionType> <countAbsences xsi:type="xsd:boolean">true</countAbsences> <allowedAbsences xsi:type="xsd:string"></allowedAbsences> <overrideCountAsWorkedHours xsi:type="xsd:boolean">false</overrideCountAsWorkedHours> <virtualShiftsAsWorkedTimeDay xsi:type="xsd:boolean">false</virtualShiftsAsWorkedTimeDay> </item> </eligibilityRules> </uri:wsdlUpdateEligibilityRules> </soapenv:Body></soapenv:Envelope>

Lees hier meer over onze SOAP API's

Een feestdag maken op een overeenkomstsjabloon

Dit doe je via Accountinstellingen -> Overeenkomstsjablonen -> Geselecteerde overeenkomstsjabloon -> Feestdagen -> Feestdagen toevoegen/bewerken.

Lees hier meer over het toevoegen van feestdagen aan overeenkomstsjablonen

Koppel de geschiktheidsregel aan een feestdagregel

Dit doe je via Accountinstellingen -> Overeenkomstsjablonen -> Geselecteerde Overeenkomstsjabloon -> Feestdagen -> Geselecteerde Feestdagen -> Regels Feestdagen -> Regel toevoegen/bewerken

Lees hier meer over de feestdagregels

Het maakt niet uit of u eerst de feestdag of geschiktheid aanmaakt, u kunt nog steeds een "nieuwe" geschiktheidsregel koppelen aan een bestaande feestdag.


How did we do?