Integratiesleutel FAQ

Updated by Daniel Sjögren

Antwoord: Waar in Quinyx kan ik integratiesleutels toevoegen in allezelfde aanraakpunten als in Classic?

A: Integratiesleutels worden gebruikt om uw unieke details en configuraties in Quinyx gemakkelijk te koppelen aan elk extern systeem dat u in uw organisatie gebruikt. U kunt integratiesleutels toevoegen in allezelfde aanraakpunten als voorheen in Classic. Integratiesleutels zijn beschikbaar voor:

  • Kostenplaats
  • Diensttypes
  • Vaardigheden
  • Rollen
  • Overeenkomstsjablonen
  • Units
  • Secties
  • Groepen

Integratiesleutels hebben een karakterlimiet van 50.

Vanuit validatie-oogpunt, terwijl historisch gezien integratiesleutels niet uniek hoefden te zijn bij het toevoegen of bewerken ervan via het managerportaal, is dit nu wel het geval. Dit geldt voor alle hierboven genoemde items, behalve voor rollen, secties en kostenplaatsen.
Integratiesleutels voor kostenplaatsen zijn verborgen met release 0174 om verwarring te voorkomen met de referentie-ID.
Lees meer hier over integratie-credentials.
V: Kan de externe eenheid-ID gevonden worden via de unit-integratiesleutel?

A: Ja, als je de SOAP API call GetUnit uitvoert, kun je de externe eenheid ID vinden in het antwoord.

Klik hier als je meer wilt lezen over de SOAP API call GetUnit.


How did we do?