Frontline Portal - Een formulier indienen

Updated by Leigh Hutchens

  1. Navigeer naar Formulieren > Formulierenbibliotheek om de formulieren te bekijken die u kunt indienen.

Selecteer het formulier dat u wilt indienen.

  1. Lees de begeleiding/instructies van het formulier.

  1. Selecteer Start Formulier.

  1. Vul het formulier in. Let op dat sommige vragen/velden verplicht kunnen zijn en dat u uw formulier niet kunt indienen zonder deze in te vullen.

  1. Wanneer u klaar bent met het invullen van uw formulier, klikt u gewoon op Indienen.

U kunt een formulier invullen over een aantal bezoeken. Om een niet-ingediend formulier opnieuw te bezoeken, gaat u naar Formulieren > Mijn Formulieren.

De relevante personen worden op de hoogte gebracht van uw inzending.

U kunt al uw ingediende formulieren bekijken in Formulieren > Mijn Formulieren.


How did we do?