Werknemersstatistieken in Schedule

Updated 3 weeks ago by Leigh Hutchens

Bekijk werknemersstatistieken

Om eenvoudig werknemersstatistieken te bekijken, klikt u op het weglatingsteken naast de avatar en naam van de werknemer, gevolgd door "Werknemersstatistieken". Terwijl dit paneel wordt geladen, verschijnt een laadindicator. Dit paneel verschijnt aan de linkerkant van het ellipsmenu, maar je kunt het verplaatsen. U kunt hetzelfde gedrag verwachten van dit paneel als u kunt verwachten van het paneel “Ploeg toevoegen” en “Ploeg bewerken”. Bovenaan het paneel staat de naam van de betreffende medewerker. Als u bijvoorbeeld de ploegen van de medewerker van wie u de statistieken bekijkt, zou verwijderen / verplaatsen, kunt u de knop Vernieuwen rechtsboven in het paneel gebruiken.

Net als in de oude werknemersstatistieken die eerder zijn gekoppeld, kunt u rooster, gewerkte en verwachte uren versus nominale uren bekijken. Voor elke variabele geven we het aantal uren weer, het verschil tussen de twee (formule: geplande of gewerkte of verwachte uren minus nominale uren) en percentage (formule: geplande of gewerkte of verwachte uren gedeeld door nominale uren). Het verschil wordt in rood weergegeven als het negatief is, net als bij de lijst met medewerkers in de linkermarge van het rooster. Op veler verzoek geven we de werkelijke namen van de variabelen weer en geen pictogrammen met tooltips.

Het paneel bevat de bovenstaande metrische informatie voor de geselecteerde periode, de planningsperiode en de balansperiode (indien van toepassing). Elk van deze periodes is vervat in een accordeon. Elke periode bevat dan één accordeon per overeenkomst. Omdat er altijd maar één geselecteerde periode is, geeft die specifieke accordeon altijd datums weer. Er kunnen echter meerdere rooster- en balansperioden zijn binnen een geselecteerde periode. Om deze reden zullen de overeenkomst-accordeons in de rooster- en balansperiode-accordeons één gedateerde accordeon per schema of balansperiode bevatten (zie bovenstaande schermafbeelding). Als je het paneel opent, alle accordeons behalve de gedateerde accordeons in roosterperiode en balansperiode; voor die accordeons wordt alleen de eerste standaard geopend.

Het zijn gegevens voor de planningsperiode en balansperiode die plaatsvinden om 00:00 uur van de eerste datum van de momenteel bekeken periode die worden weergegeven door de avatar, evenals in de bovenste planningsperiode en balansperiode gedateerde accordeons in het metriekpaneel. Dit is vooral het vermelden waard voor degenen onder u dat in Mensen> Personeelskaart> Categorieën geavanceerde instellingen> Regels voor werktijd> Dagelijkse rust tijdens het aanbreken van de dag een andere waarde dan 00:00 hebben geconfigureerd.

Quinyx biedt ondersteuning aan een werknemer met meerdere overeenkomsten, wat gunstig is wanneer dezelfde werknemer verschillende functies bekleedt met verschillende arbeidsparticipatiepercentages en salarissen, of als een manier om extra diensten op te nemen. Als een werknemer meerdere overeenkomsten in Quinyx heeft die ten minste één dag geldig zijn in de periode die momenteel in Planning wordt bekeken, zal het paneel Werknemersstatistieken de statistieken voor elke overeenkomst weergeven in zijn eigen accordeon voor elke gedateerde periode. Afhankelijk van het aantal afspraken dat uw medewerker heeft, kunt u een langzamere belasting van het paneel verwachten dan van medewerkers met slechts één afspraak.

Merk op dat een overeenkomst kan worden ingesteld als voorkeur voor een bepaalde eenheid in Mensen> Overeenkomst> Overeenkomstdetails in Neo, wat vereist dat de werknemer geconfigureerd is als deelbaar op het tabblad Eenheden in de personeelskaart van Classic. Deze functie is handig als de medewerker een rol heeft op meerdere units en u wilt dat er verschillende overeenkomsten worden gebruikt op basis van de unit waaraan de medewerker werkt. Het paneel Werknemersstatistieken zal de naam van die voorkeurseenheid weergeven (zie de vermelding "Drottninggatan" in de bovenstaande schermafbeelding).

Voor elke gedateerde periode worden meerdere overeenkomsten in de volgende volgorde gesorteerd:

 • Hoofdovereenkomsten worden altijd als eerste weergegeven.
 • Voor secundaire / niet-hoofdovereenkomsten is de sortering volgens de begindatum van de vroegste naar de laatste begindatum.
 • Als er meerdere secundaire / niet-hoofdovereenkomsten zijn met dezelfde startdatum, wordt alfanumerieke sortering toegepast.

De belangrijkste overeenkomsten hebben dezelfde kleurcodering als in Mensen; hoofdovereenkomsten verschijnen tegen een donkerblauwe badge, terwijl secundaire overeenkomsten verschijnen tegen een turkooizen badge.

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de cijfers die worden weergegeven door de avatar van de werknemer in de linkermarge van Planning.

Gewerkte / uitrol-uren

De statistiek gewerkte uren versus uitrol-uren is met name handig voor degenen onder u die het basisrooster willen gebruiken als een overwerkmethode, maar het is ook handig voor iedereen die de gewerkte uren van een werknemer wil opvolgen met betrekking tot de uitgerolde uren van het basisrooster.

De gegevens die in gewerkte uren worden gebruikt, zijn exact dezelfde als die in de metriek voor gewerkte uren versus nominale uren. De gegevens die in de uitroluren worden gebruikt, zijn een momentopname van alle ploegendiensturen van het basisrooster van de laatste uitrol van een basisrooster dat voor de betreffende werknemer is uitgerold.

Een paar details over de uitrol-uren:

 • Deze statistiek houdt rekening met de instelling voor verlaging van feestdagen voor feestdagen, die kan worden geconfigureerd tussen 0% en 100%. Dit betekent dat als u 10 geplande uren uitrolt op een feestdag die is geconfigureerd met 70% reductie, dit meetelt als 3 uur voor het eindpunt van de uitrol. Om het doel van het overwegen van die instelling niet te omzeilen, houdt de statistiek geen rekening met de instelling van de overeenkomst 'Feestdagen plannen'.
 • Deze statistiek houdt rekening met de instelling "Tellen als geplande uren" voor ploegen / ploegentypes, evenals de overeenkomst-instelling "Bereken pauzes als werktijd".
 • Als je een basisschema meerdere keren hebt uitgerold voor een bepaalde medewerker, dan zijn de uren van elk van die basisschema's inbegrepen.
 • De gegevens weerspiegelen de periode waarvoor u de statistiek bekijkt (geselecteerde periode / planningsperiode / balansperiode), net als bij de andere statistieken.
 • Als de medewerker een basisschema heeft maar dit niet is uitgerold, zijn de uitrol-uren 0.

Gewerkte uren/Geplande uren

Wanneer u de metriek Gewerkte uren/Geplande uren toepast, geeft de werknemer-KPI weer hoeveel gewerkte uren versus geplande uren voor alle werknemers er zijn in de gekozen periode. Zo kunnen leidinggevenden er snel op toezien dat uw medewerker volgens planning werkt.

Berekeningsperiode voor werknemersstatistieken

U kunt bepalen voor welke periode de werknemersstatistieken voor alle werknemers in de linkermarge van het schema moeten worden weergegeven.

De selecteerbare periodes zijn:

 • Geselecteerde periode : dit is de periode die u momenteel bekijkt in Planning.
 • Planningsperiode : Dit wordt geconfigureerd in Overeenkomst> Overeenkomstsjabloon.
 • Saldoperiode : Dit wordt geconfigureerd in Overeenkomst> Overeenkomstsjabloon.
Quinyx zal uw selectie niet onthouden als u de weergave verlaat en terugkomt, noch als u van periode wisselt.

Als het gaat om de manier waarop werkdagen van afspraken worden vertaald in nominale uren en je kijkt naar de statistieken van een specifieke dag, gelden dezelfde principes in het basisschema als in het schema:

 • Als werkdagen zijn geconfigureerd op 7, beschouwt Quinyx elke dag als een werkdag.
 • Als werkdagen 6 zijn, beschouwt Quinyx maandag tot en met zaterdag als werkdagen.
 • Als werkdagen 5 zijn, beschouwt Quinyx maandag tot en met vrijdag als werkdagen.
 • Als werkdagen korter zijn dan 5, heeft Quinyx momenteel geen ondersteuning om te bepalen welke weekdagen werkdagen zijn. Als in de overeenkomst bijvoorbeeld werkdagen 4 zijn en de nominale uren 21, worden de nominale uren van elke dag waarnaar u kijkt, weergegeven als 21.

Terwijl u zich verplaatst tussen verschillende dagen of weken in uw basisschema, onthoudt Quinyx de geselecteerde berekeningsperiode. Als u echter het basisschema verlaat en terugkomt, wordt uw selectie van de berekeningsperiode gereset - we zijn natuurlijk van plan dit in de komende releases te verbeteren.

 De nominale uren die worden weergegeven in de personeelscijfers zijn momenteel altijd alleen voor de hoofdovereenkomst. Dit betekent dat het systeem het aantal werkdagen hanteert dat is gedefinieerd in de overeenkomst die op de huidige datum is geconfigureerd als hoofdovereenkomst.

Metrische weergavemodus in Schedule

In de weergaveopties voor de werknemerslijst kunt u nu configureren hoe u overeenkomststatistieken wilt weergeven onder het kopje 'Weergavemodus voor statistieken':

 • Totalen
  • Dit toont de totalen voor geplande uren en nominale uren voor alle overeenkomsten.
  • Houd er rekening mee dat als er parallelle overeenkomsten zijn die verschillende rooster- of balansperioden hebben, en respectievelijk de geplande periode of balansperiode is geselecteerd als metrische berekeningsperiode, een badge met de tekst "Verschillende perioden" hier zal verschijnen, aangezien het misleidend zou zijn om ze op te tellen.
 • In overleg
  • Dit toont de geplande uren en nominale uren als één regel per overeenkomst. Net als in het deelvenster Mensen en het metrische gegevensvenster, hebben hoofdovereenkomsten een kleurcode donkerblauw en niet-hoofdovereenkomsten een kleurcode turkoois.
  • Wanneer het "Diff. aantal geplande / nominale uren in berekeningsperiode ”is geselecteerd, wordt het daadwerkelijke sorteren van werknemers in de linkermarge nog steeds gedaan op basis van uren over overeenkomsten heen.

Tellogica voor werknemersstatistieken in Schedule

Tot release versie 0107 telden de personeelsstatistieken in Schedule en toonden ze gegevens van Time-daybreak tot Time-daybreak voor een bepaalde medewerker. Met Time-daybreak verwijzen we naar de waarde in het Daybreak-veld in Agreement> Advanced setting categories> Time> Rules for time punching> Daybreak. In het onderstaande voorbeeld heeft gebruiker Gregory Payne Time-daybreak 01:00, en zoals je kunt zien, worden alleen de uren vóór 01:00 in de geselecteerde periode van maandag 3 mei geteld in de personeelsstatistieken:

Zoals u kunt zien op de tijdkaart, is het probleem dat als u alleen deze datum naar de loonlijst zou overboeken, u 3,5 uur zou overboeken en niet 0,5.

De reden voor deze logica in de Tijdkaart is dat Quinyx bij het overzetten naar de loonlijst de uren van alle ploegen zal overdragen die beginnen vóór het begin van de tijd van de overgedragen datums. De personeelsstatistieken zijn bedoeld om u te helpen het aantal uren bij te houden en uiteindelijk om extra tijd en / of compensatie voor overuren te verminderen - wat betekent dat deze discrepantie tussen de statistieken en de uitkomst van de tijdkaart / salarisadministratie suboptimaal is wanneer er ploegendiensten zijn die de dag aanbreken. .

Dus om beter rekening te houden met de berekeningen die door Quinyx zijn uitgevoerd bij het uitvoeren van de salarisadministratie, tellen de personeelsstatistieken in Schedule vanaf deze release in plaats daarvan de uren van alle ploegen die beginnen vóór de Time-daybreak. Dit betekent dat we, voor dezelfde gebruiker, Time-daybreak, date en shift, dit resultaat krijgen:

We hebben de bovenstaande wijzigingen uitgelegd aan de hand van de 'geselecteerde periode' van de werknemersstatistieken, maar dezelfde wijziging is van toepassing op 'planningsperiode' en 'saldoperiode' in diezelfde statistieken. Bij eventuele waarschuwingen over nominale uren, weekuren etc. wordt nu ook rekening gehouden met deze nieuwe tellogica.

 Het bovenstaande is alleen van toepassing op het schema - dezelfde wijziging komt zeer binnenkort in het basisschema.


How did we do?