Onregelmatige werktijdperiodes

Updated by Daniel Sjögren

Onregelmatige werktijd is een verhoogd (of aangevuld) tarief van betaling dat wordt gebruikt om personeel te belonen en correct te compenseren voor het werken op ongewone of ongewenste uren. Dit kan bijvoorbeeld nachtdiensten, weekenden of feestdagen zijn.

Met behulp van onregelmatige werktijd kunt u de tijdsvensters definiëren waarin deze extra uitbetalingen van toepassing moeten zijn, en u kunt de verschillende niveaus van extra uitbetaling configureren die automatisch aan een werknemer moeten worden toegeschreven wanneer deze werkt tijdens een van deze vooraf gedefinieerde vensters.

Onregelmatige periodes worden op dagniveau gedefinieerd en zijn standaard voor het account. Als er overeenkomsten zijn waarin verschillende onregelmatige periodes van toepassing zijn, wordt dit gedefinieerd in die specifieke overeenkomst. Onregelmatige werktijd wordt gebruikt om periodes in te stellen waarin op organisatieniveau automatisch extra uitbetalingen aan een werknemer worden toegeschreven die een dienst registreert tijdens dit venster.

Om onregelmatige werktijdperiodes toe te voegen, gaat u naar Accountinstellingen > Overeenkomsten > Onregelmatige werktijdperiodes.

Soort onregelmatige werktijd: Selecteer onregelmatige werktijd 1-4.

Dag: U kunt tot zeven dagen selecteren.

Van/Tot: De tijdsperiode waarin de onregelmatige tijd bestaat.

Lees meer over het gebruik van onregelmatige tijd in overeenkomstsjablonen hier en het werken met standaard onregelmatige tijdperiodes hier.


How did we do?