SAML Single Sign-On

Updated 2 months ago by Daniel Sjögren

Quinyx ondersteunt de SAML 2.0-specificatie.

SAML Single Sign On-providerconfiguratie

OPMERKING: Oude SAML-configuraties worden niet geüpgraded naar dit nieuwe formaat en zijn daarom niet zichtbaar in de providerlijst

Vereisten om een configuratie te voltooien:

 1. IDP (Identity Provider) ingesteld ter ondersteuning van de SAML 2-configuratie.

Toegang tot de authenticatie-instellingen is beperkt tot de rol Accountmanager.

Basis configuratie

Om een nieuwe configuratie aan te maken of een bestaande te bewerken, gaat u naar Authenticatie-instellingen > SAML-providers :

 1. Klik op Toevoegen om een nieuwe configuratie aan te maken:
 2. Configureer de basisgegevens voor de SAML-configuratie:
 3. Naam : De naam van de provider in Quinyx.
 4. Attribuutnaam: het attribuut dat wordt gebruikt als gebruikersnaam in de SAML-configuratie.
 5. Identificatietype: welk gegevenstype kan Quinyx matchen met de gegevens van de IDP.
 6. Selecteer de manier om metadata van de SAML-provider van de IDP te verstrekken.
  1. URL: voeg de link toe aan de metadata van de SAML-provider of
  2. Kopieer en plak de metadata XML in het tekstveld:
 7. Klik op Doorgaan .
 8. Klik twee keer op Update provider en Quinyx zal een URL presenteren die aan de IDP moet worden verstrekt om tweerichtingscommunicatie tussen de provider en Quinyx mogelijk te maken: Kopieer de URL en voltooi de configuratie in uw IDP


How did we do?