Dynamische regels

Updated 23 hours ago by Leigh Hutchens

Configuratie

Dynamische regels is een optie bij het maken van een personeelsgids of "optimale personeelsbezetting" binnen Quinyx. Dynamische regels kunnen worden geconfigureerd voor een of meer variabelen.

Om Dynamische regels te kunnen configureren, moet de Module Forecast voor uw organisatie zijn geactiveerd en moet u toegang hebben tot Groepsinstellingen en roltoegang tot Prognose.

  • Vanuit groepsinstellingen
  • Ga naar Prognose > Dynamische regels
  • Klik op toevoegen

Beschrijving van velden

Bedrag per uur

Deze waarde is de waarde van de aangesloten variabele en voorspelde waarde voor een uur. In ons voorbeeld zullen we definiëren dat elke 1000 van de variabele Verkoop voor één uur gelijk is aan 1 ploeg (2000 is gelijk aan 2 ploegen enz.). Afhankelijk van de resolutie die u heeft laten berekenen, wordt uw prognose berekend, zodat de optimale bezetting voor de geselecteerde periode wordt berekend volgens deze formule. De waarde wordt bijvoorbeeld altijd berekend tot een resolutie van 60 minuten voordat de regels worden toegepast.

Variabele

Kies de variabele waarop u de dynamische regel wilt laten berekenen

Doordeweekse dagen

Kies op welke weekdagen deze regel moet gelden. U kunt meerdere weekdagen selecteren, maar ook enkele, afhankelijk van of uw regels verschillende instellingen voor verschillende dagen van de week vereisen

Starttijd

Kies op welke starttijd van de dag de regel moet worden toegepast. U kunt meerdere tijdsperioden op dezelfde weekdag hebben als u verschillende regels per dagdeel wilt hebben. Standaardwaarde is een hele dag, bijv. 00:00 - 23:59

Eindtijd

Verbonden met bovenstaande instelling. Kies op welke eindtijd van de dag de regel moet worden toegepast. U kunt meerdere tijdsperioden op dezelfde weekdag hebben als u verschillende regels per dagdeel wilt hebben. Standaardwaarde is een hele dag, bijv. 00:00 - 23:59

Soorten ploegen

Kies welke ploegtypen u aan de regel wilt koppelen. Bijv. wat is de behoefte met betrekking tot diensten die verband houden met de regels. Om functionaliteit zoals planningsoptimalisatie te kunnen gebruiken, is het belangrijk om deze correct in te stellen.

U kunt meerdere ploegendiensten toevoegen aan de regels die u aan het maken bent.

Voorbeeld van berekening

Dit is een voorbeeld van hoe de dynamische regel de optimale bezetting berekent wanneer de resolutie van de geüploade gegevens 60,30 of 15 minuten is.

Bedrag per uur gedefinieerd in de dynamische regel

Aantal diensten/personen per uur dat overeenkomt met die waarde

130

2 gewone ploegen

230

3 gewone diensten

430

4 gewone ploegen

730

5 gewone diensten

830

6 gewone diensten

930

8 gewone diensten

1130

10 gewone diensten

1350

12 gewone ploegen

60 minuten resolutie

In dit voorbeeld hebben we alleen de invoergegevens voor de Neo Forecast op 60 minuten (uurniveau). Onze invoergegevens zijn in dit voorbeeld Bruto omzet

Datum

Tijd (van - tot)

Voorspelde bruto-omzet

Verkoop "cadans" per uur

Optimale personeelsbezetting voor die periode (volgens bovenstaande tabel)

2019-02-28

17:00:00-17:59:59

589.32

589.32

4 gewone diensten voor de periode van 60 minuten (240 minuten geplande tijd)

30 minuten resolutie

In dit voorbeeld hebben we de invoergegevens voor de Neo Forecast op 30 minuten resolutie. Onze invoergegevens zijn in dit voorbeeld nog steeds bruto-omzet EN het is dezelfde eenheid en periode als voorheen, maar met een "betere" resolutie

Datum

Tijd (van - tot)

Voorspelde bruto-omzet

Verkoop "cadans" per uur

Optimale personeelsbezetting voor die periode (volgens bovenstaande tabel)

2019-12-28

17:00:00 - 17:29:59

290,99

581,98

4 gewone diensten deze periode van 30 minuten (120 minuten geplande tijd)

2019-12-28

17:30:00 - 17:59:59

298,33

596,66

4 gewone diensten deze periode van 30 minuten (120 minuten geplande tijd)

In dit voorbeeld gaven de gegevens hetzelfde resultaat met betrekking tot optimale personeelsbezetting als in 4 ploegen waar nodig voor elke periode van het uur
Resolutie van 15 minuten

In dit voorbeeld hebben we de invoergegevens voor de Neo Forecast op 15 minuten resolutie. Onze invoergegevens zijn in dit voorbeeld nog steeds bruto-omzet EN het is dezelfde eenheid en periode als voorheen, maar met een nog "betere" resolutie.

Datum

Tijd (van - tot)

Voorspelde bruto-omzet

Verkoop "cadans" per uur

Optimale personeelsbezetting voor die periode (volgens bovenstaande tabel)

2019-12-28

17:00:00 - 17:14:59

83.7

334.8

3 gewone diensten deze periode van 15 minuten (45 minuten geplande tijd)

2019-12-28

17:15:00 -17:29:59

207.29

829.16

5 gewone diensten deze periode van 15 minuten (75 minuten geplande tijd)

2019-12-28

17:30:00 - 17:44:59

211.16

844,64

6 gewone diensten deze periode van 15 minuten (90 minuten geplande tijd)

2019-12-28

17:45:00 -17:59:59

87.17

348,68

3 gewone diensten deze periode van 15 minuten (45 minuten geplande tijd)

In dit voorbeeld geven de gegevens en regels een beter inzicht in hoe de behoefte over het uur is verdeeld.

API's voor dynamische regels

API's zijn ook beschikbaar voor dynamische regelconfiguratie:

  • GET /dynamic-rules - Geeft dynamische regels weer.
  • POST /dynamic-rules - Creëer een nieuwe dynamische regel.
  • PUT /dynamic-rules - Werkt een dynamische regel bij.
  • DELETE /dynamic-rules/{externalDynamicRuleId} - Verwijdert een dynamische regel.

Meer informatie is te vinden via deze links:


How did we do?