Validaties in het basisschema

Updated by Victor Jespersen

Het onderstaande artikel heeft betrekking op het bewerken van uw agenda in onze interfase, niet wanneer u dat doet via onze API's. Lees meer over API's hier.

Om ploegwaarschuwingen vooraf bij het maken van een dienst te kunnen afhandelen, beschikt het Basis Schema over zowel voorlopige als definitieve validaties. De verschuivingen worden voorlopig gevalideerd tegen de overeenkomst van de werknemer en tegen de huidige datum. Zodra de verschuivingen worden uitgerold in het Schema, worden ze gevalideerd een tweede keer, maar in de richting van de werkelijke datum (s) ze worden uitgerold voor.

Voorlopige validaties worden niet gelogd, maar diezelfde validaties zal worden gelogd als ze opnieuw worden uitgevoerd als uitrol validaties.

Dit systeem van dubbele validaties is handig in het geval van, bijvoorbeeld, een werknemer met een overeenkomst die geldig is van 1 januari tot 1 juli en dan een andere van 2 juli tot 31 december. De twee overeenkomsten kunnen verschillende regels hebben betreffende maximum pauzetijd, maximum aantal uren per dag, enz. In dit scenario, als het Basisrooster wordt gemaakt en uitgerold op 1 januari, kunnen de voorafgaande validaties resulteren in een ander aantal en/of andere validatieberichten dan de tweede validatie.

Als de overeenkomst die door Quinyx wordt toegepast bij de uitrol van een basisschema later ongeldig wordt verklaard voor de betreffende periode, dan zal de geplande taak die niet meer dan twee uur na de wijziging van de geldigheidsperiode van de overeenkomst wordt uitgevoerd, de metrische gegevens van de uitgerolde uren overdragen van de nu nietige overeenkomst naar de vervangende overeenkomst.

Beheer van validaties

Validaties verschijnen tijdens de uitrol. De stroom is als volgt:

 1. Bouw je basisschema op
 2. Klik op "Uitrollen" in de rechterbovenhoek van uw basisschema en selecteer de periode waarover u het basisschema wilt uitrollen.
 3. Terwijl u wacht tot het validatieproces is voltooid, wordt u doorgestuurd naar het overzicht van het basisschema. In de kolom "Status" geeft een voortgangsbalk de voltooiing van de implementatie van uw basisplanning aan. Zodra de validatie is voltooid en in diezelfde kolom, wordt u op de hoogte gebracht of er ploegen zijn die niet kunnen worden uitgerold. Om deze ploegen nader te bekijken, klikt u op het betreffende basisschema. Je basisschema verschijnt nu met validaties in het zijpaneel. De betreffende validaties zijn ook te vinden onder het klokpictogram:
 1. De validaties in het zijpaneel zijn gegroepeerd op medewerker en ploeg. U kunt besluiten om actie te ondernemen op een van de onderstaande selecties van validaties:
  1. alle validaties in het basisschema
  2. alle validaties per medewerker
  3. alle validaties per individuele ploeg.

In de meeste gevallen heeft u drie opties, en de opties worden aangegeven met pictogrammen:

De opties zijn als volgt, van links naar rechts in de bovenstaande afbeelding:

 1. Accepteer de waarschuwing en rol de ploeg (en) uit.
 2. Rol de dienst (en) niet uit.
 3. Rol de dienst (en) uit, maar trek de toewijzing in.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt, moet u onderaan het zijpaneel op "Uitrollen" klikken om de betreffende dienst (en) uit te rollen. Dit betekent ook dat uw huidige waarschuwingen pas worden bijgewerkt als u ze opnieuw uitrolt - we zullen die logica later dit jaar echter verbeteren.

Opmerking: u moet alle waarschuwingen wissen voordat u wijzigingen kunt aanbrengen in het basisschema.
Opmerking: u kunt de waarschuwingen laten staan en later terugkomen en ze wissen. Ze zijn te vinden door op het klokpictogram te klikken.

Validatieberichten

De onderstaande lijst bevat alle validatieberichten die momenteel beschikbaar zijn in Quinyx.

Validatiebericht
Omschrijving
Opties/instellingen die de berekening beïnvloeden
Overschrijfbaar

Pauze voldoet niet aan de minimumduur

Pauze is te kort zoals gedefinieerd in de overeenkomst / overeenkomstsjabloon.

 • Overeenkomst / Modelovereenkomst > Pauzeregels en roosterwijzigingen > Minimale pauze (minuten)

Ja

Er wordt niet voldaan aan de minimale aaneengesloten rusturen tijdens de 7 daagse voortschrijdende periode

Er is niet voldaan aan de minimale aaneengesloten rusturen zoals gedefinieerd in het overeenkomstmodel gedurende een periode van 7 dagen.

Als de instellingen zijn ingeschakeld, wordt de rust per week uitgevoerd op voortschrijdende basis. Als je bijvoorbeeld een dienst van 8 uur 's ochtends tot 17 uur 's middags op een woensdag plant voor een werknemer die 24 uur als minimale aaneengesloten rust heeft, dan:

 • Quinyx controleert of de werknemer tussen 8 uur 's ochtends de vorige woensdag en 8 uur 's ochtends de woensdag die je gaat inplannen ten minste één keer 24 uur aaneengesloten ononderbroken rust heeft gehad.
 • Quinyx controleert ook of de werknemer tussen 17.00 uur op de woensdag die je gaat plannen en 17.00 uur op de woensdag van de volgende week ten minste één keer 24 uur aaneengesloten ononderbroken rust heeft.
 • Sjablonen voor overeenkomsten: Overeenkomstsjabloon > Regels voor uren > Controleer minimale rust/week gedurende een aaneengesloten periode van 7 dagen.
 • Overeenkomsten: Overeenkomst > Regels voor werktijden > Controleer minimale rusttijd/week gedurende een aaneengesloten periode van 7 dagen.

Als het gaat om configuratieopties van agenda-items, geldt het volgende voor de validatie:

 • Afwezigheden (alle soorten) worden als rusttijd beschouwd (inclusief de afwezigheden die als werktijd/geplande tijd worden berekend).
 • Diensten die zijn geconfigureerd als “Vrije dag” worden beschouwd als rust.
 • Diensten waarvan het diensttype is ingesteld als “Op afroep” worden als rusttijd beschouwd.
 • Diensten waarvan het diensttype is ingesteld als “Stand-by” worden niet als rusttijd beschouwd.

Ja

Medewerker heeft geen rol

Je hebt het basisschema uitgerold over een periode die vóór de begindatum van de werknemer, de begindatum van de overeenkomst of de begindatum van de rol ligt. Als alternatief heb je het basisschema uitgerold over een periode die ligt na de einddatum van de werknemer, de einddatum van de overeenkomst of de einddatum van de rol. Houd er rekening mee dat Quinyx vereist dat u de dienst verwijdert of ongedaan maakt.

 • Accountinstellingen > Organisatie > [Naam van groep] / Mensen > Rollen

Geen

Werknemer niet beschikbaar

Medewerker niet beschikbaar zoals gedefinieerd in de overeenkomst / overeenkomstsjabloon.

 • Overeenkomst / sjabloon overeenkomst > Beschikbaarheid

Ja

Werknemer mist vaardigheid(en)

Werknemer mist een of meer vaardigheden die zijn gedefinieerd als vereist voor dit ploegendiensttype in ploegendiensttype-instellingen.

 • Accountinstellingen / Groepsinstellingen > Ploegtypes > Vaardigheden
 • Mensen > Gegevens mensen > Vaardigheden

Ja

Werknemer mist vaardigheid(en) op taakniveau

Werknemer mist een of meer vaardigheden die zijn gedefinieerd als vereist voor een taak in ploegendiensttype-instellingen.

 • Accountinstellingen / Groepsinstellingen > Ploegtypes > Vaardigheden
 • Mensen > Gegevens mensen > Vaardigheden

Ja

Het saldo van [naam van Time Tracker] van de werknemer is lager dan het saldo dat nodig is voor het genereren van afwezigheidsdiensten voor de betreffende afwezigheid

Als je een dienst in het basisrooster uitrolt over een bestaande afwezigheid, maar een van de afwezigheidsdiensten die zijn gemaakt als gevolg van deze uitrol zou ertoe leiden dat de maximale of minimale waarden die zijn geconfigureerd op de Time Tracker worden overschreden, is het gedrag dat je kunt verwachten dat Quinyx deze waarschuwing activeert.

Dit vereist dat je Time Trackers en opbouwende stuurprogramma's dienovereenkomstig hebt geconfigureerd.

Geen

De nominale uren van de werknemer voor de roosterperiode zijn overschreden

De nominale uren van de werknemer voor de roosterperiode zijn overschreden. Om te bepalen of de nominale uren al dan niet overschreden zijn, houdt Quinyx rekening met.

 • Gewerkte uren voor die diensten die een punch hebben.
 • Geplande uren voor diensten die geen punch hebben.
 • Quinyx houdt op dit moment geen rekening met stoten zonder diensten/taken.

Al het bovenstaande geldt ongeacht of de dienst in kwestie in het verleden of in de toekomst ligt, zolang het maar binnen de betreffende roosterperiode valt.

 • Overeenkomst / Overeenstemmingssjabloon > Roosterperiode en werktijden
 • Overeenkomst > Pauzeregels en roosterwijzigingen > Pauzes als werktijd berekenen
 • A) ploegtype geavanceerde instellingen, of B) ploeg geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Shift geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren - Opmerking: alleen voor shifts die een punch hebben.
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type afwezigheidsreden
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Afspraken sjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Einde dienstverband

Werknemer is niet ingesteld op in dienst.

 • Mensen > Werknemer details > Status

Geen

Overschrijding van de salarisgrens van de kostenperiode van de werknemer

De verschuiving die u toevoegt overschrijdt de salarislimiet die is ingesteld op de kostenperiode. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om het inroosteren van minijobbers in Duitsland te ondersteunen.

 • Overeenkomst sjabloon > "Werktijden en periodes" > Kosten periodes.

Ja

Overschrijding van de arbeidstijd zonder pauze

Overschrijding van het maximum aantal werkuren zonder pauze overeenkomstig de Overeenkomst/Overeenkomst sjabloon

 • A) Shifttype geavanceerde instellingen, of B) Shift geavanceerde instellingen > Tellen als geplande uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Overeenkomst / Overeenstemmingssjabloon > Geavanceerde instellingscategorieën > Pauzeregels en roosterwijzigingen > Maximale werktijd zonder pauzes (h)
 • Overeenkomst / Overeenkomst sjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Verlate roosterwijziging

U wijzigt het rooster van de gegeven werknemer binnen de opzegtermijn die in de overeenkomst / het sjabloon van de overeenkomst is bepaald.

 • Overeenkomst sjabloon > Regels voor uren > Roosterwijzigingen

Ja

Max. uren per dag

Werknemer heeft meer uren per dag ingeroosterd dan toegestaan zoals omschreven in overeenkomst/afspraken sjabloon. Bij het bepalen of de uren al dan niet overschreden zijn, houdt Quinyx rekening met.

 • Gewerkte uren voor die verschuivingen die een punch hebben.
 • Geplande uren voor diensten die geen punch hebben.
 • Quinyx houdt op dit moment geen rekening met stoten zonder diensten/taken.

Al het bovenstaande geldt ongeacht of de dienst in kwestie in het verleden of in de toekomst ligt, zolang het maar op de dag in kwestie is.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en roosterwijzigingen > Pauzes als werktijd berekenen
 • A) ploegtype geavanceerde instellingen, of B) ploeg geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Shift geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren - Opmerking: alleen voor shifts die een stempel hebben.
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type afwezigheidsreden
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomst sjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Max. geplande uren per week overschreden

Werknemer heeft meer uren per week ingeroosterd dan toegestaan zoals omschreven in overeenkomst/afspraken sjabloon. Bij het bepalen of de uren al dan niet overschreden zijn, houdt Quinyx rekening met.

 • Gewerkte uren voor die verschuivingen die een punch hebben.

 • Geplande uren voor diensten die geen punch hebben.

 • Quinyx houdt op dit moment geen rekening met stoten zonder diensten/taken.

Al het bovenstaande geldt ongeacht of de dienst in kwestie in het verleden of in de toekomst ligt, zolang het maar in de betreffende week is.

 • A) ploeg type geavanceerde instellingen, of B) ploeg geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Verschuiving geavanceerde instellingen > Tel als gewerkte uren - Opmerking: alleen voor verschuivingen die een stempel hebben.
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type afwezigheidsreden
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomst sjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Minimale dagelijkse rusttijd niet gehaald

Werknemer heeft deze dag geen aaneengesloten rusttijd die overeenkomt met of langer is dan het minimum dat in de overeenkomst/het modelakkoord is vastgelegd.

 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Regels voor uren > Min. rust aanvinken. - Opmerking: Indien het selectievakje is aangevinkt, moet de rusttijd de dagelijkse rusttijd bij het aanbreken van de dag overschrijden.
 • Overeenkomst / Overeenkomst sjabloon > Regels voor uren > Min. rust veld
 • A) Ploegtype geavanceerde instellingen, of B) Shift geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Ploegtype geavanceerde instellingen > "Tellen als wachturen" > Gewoon, Gekwalificeerd, Extra tellen allen als rust.
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type afwezigheidsreden
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Minimum wekelijkse rusttijd niet gehaald

Werknemer heeft deze week geen aaneengesloten rusttijd die overeenkomt met of langer is dan het minimum dat in de overeenkomst/het modelakkoord is vastgelegd.

 • Overeenkomst / Overeenkomst sjabloon > Regels voor uren > Minimum rust/week
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Type dienst geavanceerde instellingen > Tellen als wachturen > Gewoon, Gekwalificeerd, Extra tellen allemaal als rust.
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type afwezigheidsreden
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Aantal dienstpauzes overschrijdt het toegestane maximum

Het limiet van het aantal pauzes per shift, zoals gedefinieerd in de instellingen van de unit, wordt overschreden.

 • Accountinstellingen > Groepsbeheer > [Naam van eenheid] > Geavanceerde eenheid instellingen > Pauzes/shift

Geen

Overlappende shift

Twee of meer diensten overlappen elkaar.

 • Overeenkomst / Overeenstemmingssjabloon > Regels voor uren > Opheffen bij overlappende diensten toestaan

Afhankelijk van de instelling aan de linkerkant

Uitrol mislukt

Sommige verschuivingen worden af en toe niet goed uitgerold. Als dit gebeurt, raden wij u aan de waarschuwing te accepteren en uw basisrooster opnieuw uit te rollen over dezelfde periode om te zien of de verschuiving(en) nog steeds niet uitrollen. Als de verschuiving(en) na 4 extra pogingen nog steeds niet lukt (lukken), neem dan contact op met Support.

NA

NA

Geplande maximum opeenvolgende dagen

De werknemer is meer dan het maximum aantal opeenvolgende dagen achter elkaar ingeroosterd, zoals bepaald in de overeenkomst/het modelakkoord.

Bij deze validatie worden diensten met pauzes gerekend als één ingeroosterde dag.

 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Regels voor uren > Max dagen
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen - "Tellen als geplande uren" (ja/nee)
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type reden afwezigheid
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Gepland meer dan ( x ) dagen met meer dan ( y ) uren in ( z ) dagen

Deze waarschuwing kan het best aan de hand van een voorbeeld worden uitgelegd. Bijvoorbeeld, tijdens 10 dagen, mag de werknemer slechts 3 dagen met meer dan 9 uur gepland.

 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon < Regels voor uren > Tijdens dagen + Maximale dagen + Met over uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Tellen als geplande uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Accountinstellingen > Afwezigheidsinstellingen > Type reden afwezigheid
 • Eenheid instellingen / Overeenkomst instellingen > Regels voor uren > Dagelijkse rust (zoals hier beschreven).
 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

Pauzetijd overschrijdt het toegestane maximum

De totale tijd van de onderbreking(en) overschrijdt(overschrijden) het toegestane maximum zoals bepaald in de overeenkomst/het modelakkoord.

 • Overeenkomst / Overeenkomstsjabloon > Regels voor uren > Maximale pauze (minuten)

Ja

De shiftlengte is kleiner dan de minimum shiftlengte

De dienst is korter dan toegestaan volgens de overeenkomst/het sjabloon van de overeenkomst

 • A) Shifttype geavanceerde instellingen, of B) Shift geavanceerde instellingen > Tellen als geplande uren
 • A) Type dienst geavanceerde instellingen, of B) Dienst geavanceerde instellingen > Vrije dag
 • Overeenkomst / sjabloon overeenkomst > Regels voor werktijden > Minimale duur dienst
 • Overeenkomst / sjabloon overeenkomst > Tijd > Genereer salarissen op taak

Ja

De werknemer heeft geen geldige overeenkomst

Er is geen overeenkomst voor de werknemer op de gekozen datum.

NA

Geen

De dienst is gepland op een feestdag

De werknemer is ingeroosterd op een datum die geconfigureerd is als een feestdag op globaal niveau, op het niveau van de unit-groep of op het niveau van het sjabloon van de overeenkomst.

 • Overeenkomst / Overeenkomstensjabloon > Regels voor uren > Rooster feestdagen
 • Eenheid instellingen / Instellingen overeenkomst > Regels voor uren > Dagelijkse rusttijd (zoals hier beschreven).

Ja

De verschuiving overlapt met een afwezigheidsverschuiving.

De dienst die je probeert toe te voegen overlapt met een afwezigheidsdienst.

 • Overeenkomst / Overeenstemmingssjabloon > Regels voor uren > Opheffen bij overlappende diensten toestaan

Afhankelijk van de instelling aan de linkerkant

Deze datum kan niet worden gepland in combinatie met de andere geselecteerde data.

Deze datum is zo ingesteld dat de werknemer niet kan worden ingeroosterd als er op een bepaalde feestdag een dienst is voor diezelfde werknemer.

 • Account instellingen / Overeenkomst sjabloon > Feestdagen > Uitgesloten data voor planning
 • Quinyx dageraad beschouwd: geen, alleen kalenderdatum.

Ja

Deze dag is al twee jaar op rij gepland.

De werknemer in kwestie was het jaar daarvoor op deze zelfde kalenderdatum ingeroosterd. Ook die kalenderdatum was in Quinyx als feestdag geconfigureerd.

 • Account instellingen / Overeenkomst sjabloon > [Naam feestdag] > Werknemers kunnen twee jaar na elkaar op deze feestdag werken
 • Quinyx dageraad overwogen: geen, alleen kalenderdatum.

Ja

Time punch for shift is approved

Als u een dienst opnieuw uitrolt waaraan sinds de laatste uitrol een geattesteerde stoot is toegevoegd, krijgt u een waarschuwing met de tekst "Tijd stoot voor deze dienst is goedgekeurd". Op dit moment zijn de opties "Niet toewijzen" en "Niet uitrollen" beschikbaar.

NA

Ja

Als u een validatiemelding krijgt bij het uitrollen, zoals "De werknemer heeft geen geldige overeenkomst" en vervolgens naar Personen gaat om die werknemer een actieve overeenkomst te geven, dan zult u nog steeds de diensten die u probeerde uit te rollen voor die werknemer moeten verwijderen of de toewijzing ongedaan maken. U kunt dan echter uw basisschema opnieuw uitrollen en de verschuivingen voor die werknemer zullen worden uitgerold.


How did we do?