Gearchiveerde gebruikers op actieve taken

Updated by Victor Jespersen

Gearchiveerde gebruikerspictogram

Wanneer een gearchiveerde gebruiker een actieve taak heeft, zal een waarschuwingssymboolgebruikers informeren om de taak voor de gearchiveerde ontvangers te annuleren.

Het gele waarschuwingssymbool verschijnt wanneer een gebruiker gearchiveerd is sinds de laatste keer dat de taak werd geselecteerd. Zodra de taak is geselecteerd, zal het waarschuwingssymbool zwart worden om u te informeren dat gearchiveerde gebruikers onder de taak bestaan.

Annuleer actieve taken voor gearchiveerde gebruikers

Als u een taak selecteert met een gearchiveerd gebruikerspictogram, vindt u een knop met de tekst Taak annuleren voor alle gearchiveerde gebruikers. Door op de knop te klikken worden alle taken voor de gearchiveerde gebruikers geannuleerd.

Als u een doelgroep instelt voor specifieke gebruikers, wordt de taak automatisch geannuleerd wanneer de specifieke gebruiker wordt gearchiveerd.


How did we do?