Taken

Updated 8 months ago by Maria Lindberg

Taken in Quinyx kunnen worden beschouwd als subploegen, dwz ze beschrijven de activiteit van de verantwoordelijke van een deel van een ploeg. U kunt een taak definiëren voor een ploegtype of handmatig voor een ploeg. Taken werken als ploegendiensten in de zin dat ze zijn opgebouwd uit ploegendiensten; de standaard- en begin- en eindtijd zijn echter altijd 12.00 uur tot 13.00 uur en kunnen indien nodig worden aangepast.

U kunt een taak toevoegen aan een lokaal of gedeeld ploegendiensttype vanuit Accountinstellingen of vanuit een actueel schema of basisschema.

Een taak maken

In ploegendienst

Om een taak aan te maken op een gedeeld diensttype ga je naar Accountinstellingen > Diensttypes > Toevoegen. Om een taak aan te maken op een lokaal ploegtype ga je naar Groepsinstellingen > Ploegentypes > Toevoegen.

Maak een taak op dezelfde manier als een dienst, maar met een duur die korter is dan elke dienst waaraan u deze wilt koppelen:

Om dit te doen:

 1. Klik op de dienst waaraan u een taak wilt toevoegen.
 2. Klik op Taak toevoegen om een taak aan een dienst toe te voegen.
 3. Selecteer de taak die u aan een dienst wilt toevoegen. U kunt de standaardtijd gebruiken of zelf de tijd voor de taak instellen:
U kunt meerdere taken aan een dienst toevoegen, zolang ze maar binnen de diensttijd vallen.

Als u nu een dienst toevoegt aan een schema of basisschema, bestaan die taken al:

U kunt de tijd van een taak wijzigen door de taak uit te vouwen en de begin- en eindtijden te bewerken:

Houd er rekening mee dat wanneer u het ploegtype wijzigt, alle instellingen worden overgenomen van het nieuwe ploegtype, inclusief taken.

Op een dienst

U kunt ook rechtstreeks vanuit een dienst een taak maken in Schema of Basisschema.

Een taak toewijzen
 1. Voeg een ploeg toe of klik op een bestaande ploeg.
 2. Voeg taak toe in het detailvenster door op de "+" naast de taakkop te klikken.
 3. Selecteer ploegtype, taak, begin- en eindtijd van de taak:

Je kunt tijdens een dienst meerdere taken instellen, zolang ze elkaar niet overlappen.

 1. Opslaan
Houd er rekening mee dat wanneer u een taak aan een dienst toevoegt, Quinyx automatisch laat zien welke informatie de taak zal erven. Nadat u hebt geselecteerd welke taak u wilt toevoegen, ziet u Kostenplaats, Sectie en Project verschijnen onder de geplande tijd voor de taak:
Toewijzing van een taak ongedaan maken

Het is mogelijk om een taak ongedaan te maken. Aangezien een taak niet buiten een ploeg kan bestaan, wordt de niet-toegewezen taak verplaatst naar een niet-toegewezen ploeg. De niet-toegewezen ploeg is een kopie van de ploeg waarvan de taak niet is toegewezen, dwz hetzelfde ploegtype, begin- en eindtijd, dezelfde kostenplaats, enz.

Om dit te doen:

 1. Ga naar een dienst met taken
 2. Klik op
 3. Opslaan
 4. De taak(en) kan/kunnen zich in de niet-toegewezen ploegsectie bevinden op een niet-toegewezen ploeg

Als u de toewijzing van meerdere taken in dezelfde actie ongedaan maakt, komen ze allemaal in dezelfde niet-toegewezen diensten terecht. Anders komen ze in verschillende niet-toegewezen diensten terecht.

Een taak verwijderen

U kunt een taak eenvoudig verwijderen:

 1. Klik op de "bak" naast de taak
 2. De taak krijgt de status "verwijderd". U kunt ervoor kiezen om op dit punt terug te keren door op de "pijl" te klikken:
 1. Opslaan. Houd er rekening mee dat de taak pas wordt verwijderd nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.
Een taak herverdelen

U kunt een taak van de ene ploeg naar de andere verplaatsen of kopiëren.

Om dit te doen:

 1. Selecteer een toegewezen of niet-toegewezen ploeg met taken erin.
 2. Scroll naar beneden naar het taakgedeelte en klik op
 3. Klik op om de verplaatsings- of kopieeractie te starten.
 4. Selecteer welke ploeg je wilt verplaatsen of kopieer de taak om.

Indien nodig:

 • Wijzig de begin- en eindtijd van de taak door op de "pijl" aan de linkerkant van de naam van het taakverschuivingstype te klikken.
 • U kunt ook de begin- en eindtijd wijzigen van de taken die al bestaan in de "ontvangende" ploeg. Klik op de "pijl" aan de linkerkant van de taak die u wilt wijzigen.
Opmerkingen over taken

U kunt opmerkingen toevoegen en bewerken wanneer u een taak aan een dienst toewijst.

Een opmerking toevoegen aan een taak

Wanneer u een taak selecteert in de vervolgkeuzelijst voor een dienst, ziet u een opmerkingenvak:

Typ opmerkingen die u aan de taak wilt toevoegen:

Wanneer u opslaat, wordt de opmerking over de taak opgeslagen en zichtbaar voor de werknemer in zijn planning.

Een opmerking bij een taak bewerken

Klik op de dienst die u wilt bewerken en open het geavanceerde detailvenster. Merk op dat de opmerking zichtbaar zal zijn onder de begin- en eindtijd van de taak:

Vouw de taak uit en je ziet het opmerkingenveld. Wijzig de opmerking en sla de dienst op om de nieuwe opmerking op te slaan:

Overgenomen opmerkingen over taak

Als het ploegtype dat u gebruikt bij het selecteren van een taak al een opmerking heeft gedefinieerd, dan wordt die opmerking overgenomen en zichtbaar in het opmerkingenvak wanneer u deze selecteert:

Deze functie is beschikbaar in zowel Schema als Basisschema. De opmerkingen die u aan de taken toevoegt, zijn zichtbaar voor de medewerkers wanneer ze hun planningen bekijken.
Overlappende pauzes en taken

Het plannen van een taak tijdens een pauze betekent alleen dat de werknemer zowel voor als na zijn pauze aan de betreffende taak werkt; om ervoor te zorgen dat de werknemer niet op pauze gaat, moet u de pauze helemaal uit de dienst verwijderen.

Taakwaarschuwingen

U krijgt een waarschuwing wanneer het volgende zich voordoet:

 • Een taak wordt verplaatst of gekopieerd naar een ploeg waar al een taak is:
 • Een taak wordt verplaatst of gekopieerd buiten een dienst:

U kunt meerdere taken in één handeling verplaatsen/kopiëren. Elke actie wordt dan gemarkeerd met de actie die u hebt gekozen, ofwel "verplaatsen", "kopiëren" of "toewijzen opheffen". Houd er rekening mee dat de actie pas wordt geactiveerd als u op "Opslaan" klikt. Als u de actie annuleert, worden er geen taken verplaatst/gekopieerd of ongedaan gemaakt. Houd er rekening mee dat u de actie ook kunt terugdraaien voordat u deze hebt opgeslagen door op te klikken

De lijst met ploegen (werknemers) waarnaar u de taak kunt verplaatsen/kopiëren, bevat ploegen die overlappen met de ploeg waaruit de taak afkomstig is.

Vaardigheidsvalidatie op taakniveau

Quinyx heeft vaardigheidsvalidatie op taakniveau in Schema, zodat een manager op de hoogte wordt gesteld als een werknemer geen vaardigheid heeft die vereist is voor de taak die is toegewezen aan de geselecteerde ploegendienst. De manager heeft de mogelijkheid om de waarschuwing goed te keuren of te weigeren:

Ponsen op taken

U kunt ponsen op taken instellen in een overeenkomstsjabloon. Door dit in te stellen, kan een werknemer tijd besteden aan alle geplande taken binnen een dienst. Klik hier om te lezen hoe u ponsen op taken instelt.

Tags

U kunt tags gebruiken om de tijd bij te houden voor interne projecten, kostenplaatsen, fysieke resources, enzovoort, door ze in te stellen op ploegtype, taak of beide. Lees meer over hoe om tags om taken toe te voegen hier .


How did we do?