Tags vervolgweergave

Updated 10 months ago by Leigh Hutchens

Om gegevens en resultaten voor specifieke tags op te volgen, gaat u naar Analytics> Tag-vervolgweergave.

 1. Klik op Zoeken
 2. Voer de vanaf-datum in voor de periode die u wilt onderzoeken
 3. Selecteer de to-date
 4. Selecteer al tags
 5. Zoek naar tags met behulp van zoeken naar vrije tekst op tagnamen
 6. Het is mogelijk om een andere tag te selecteren die relevant is voor uw zoekopdracht
 7. Klik op Laden als u klaar bent met het selecteren van tags
 8. De geselecteerde periode wordt weergegeven
  1. (9) De lijst met geselecteerde tags
  2. ( 10) Een datumbereik van wanneer tag geldig is voor, indien gedefinieerd op een tag
  3. (11) Budget in uren voor de geselecteerde periode, indien ingesteld op een tag
  4. (12) Gegevens, zoals hieronder uitgelegd:

Tags volgen
 • Kolom 1 - Geplande uren en Gepland vs. budget- uren in de geselecteerde periode.
  • Het budget wordt berekend op basis van de waarden voor "Periode" voor de tag en het geselecteerde datumbereik voor de vervolgperiode.
  • Over geplande uren versus budgeturen worden in rood weergegeven.
 • Kolom 2 en 3 - Van de geplande uren, hoeveel zijn er toegewezen en hoeveel zijn niet toegewezen aan werknemers.
 • Kolom 4 - Geperforeerde uren, geperforeerde uren versus gebudgetteerde uren en geperforeerde uren versus geplande uren.
  • Geponste uren die de gebudgetteerde of geplande uren overschrijden, worden in rood weergegeven.
Een ontbrekende waarde wordt weergegeven met een streepje.


How did we do?