Beschrijvingen van machtigingen voor mobiel en personeelsportal - gedetailleerde informatie

Updated by Victor Jespersen

Afwezigheid

Verlofaanvraag

Hiermee kunnen werknemers een verlofaanvraag indienen.

Communicatie

Nieuws

Hiermee kunnen werknemers nieuwsberichten lezen.

Qmail

Hiermee kunnen werknemers Qmail lezen.

Taakbeheer

Taakbeheer

Bepaalt of de gebruiker nieuwe bronnen (Gebeurtenissen, Bestanden, Formulieren, Taken, Verhalen, Widgets, enz.) voor de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

Gebeurtenissen

Bepaalt of de gebruiker de Gebeurtenismodule voor de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

Bestanden

Bepaalt of de gebruiker de Bestandenmodule voor de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

Formulieren

Bepaalt of de gebruiker de module Formulieren voor de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

Frontline Home

Bepaalt of de gebruiker de Home module van de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

Rapporten

Bepaalt of de gebruiker de Rapporten module voor de Frontline Portal kan bekijken binnen de Quinyx mobiele app.

Verhalen

Bepaalt of de gebruiker de Verhaalmodule voor het Frontline Portaal kan bekijken binnen de Quinyx mobiele app.

Taken

Bepaalt of de gebruiker de module Taken voor de Frontline Portal kan bekijken in de Quinyx mobiele app.

MijnPagina

MijnPagina - Badgenummer

Hiermee kunnen gebruikers het badgenummer bekijken onder profielgegevens.

MijnPagina - Land

Hiermee kunnen gebruikers het land invoeren onder profielgegevens.

MijnPagina - E-mail

Hiermee kunnen gebruikers het e-mailadres bekijken onder profielgegevens.

MijnPagina - Mobiel nummer

Hiermee kunnen gebruikers het mobiele telefoonnummer invoeren onder profielgegevens.

MijnPagina - Qpayslip

Hiermee kunnen gebruikers de Qpayslip bekijken.

MijnPagina - Naam

Hiermee kunnen gebruikers de naam invoeren onder profielgegevens.

MijnPagina - Noodcontact

Hiermee kunnen gebruikers een noodcontact instellen onder profielgegevens.

Roostervoorkeur

Roostervoorkeur

Hiermee kan de gebruiker een roostervoorkeur naar de manager sturen.

Planning

Planning

Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot de planning.

Planning - Dienst toevoegen als werknemer

Hiermee kan de werknemer een dienst aan de planning toevoegen.

Planning - Taak toevoegen als werknemer

Hiermee kan de werknemer een taak aan zijn/haar dienst toevoegen.

Planning - Dienst boeken

Hiermee kunnen werknemers een open dienst boeken.

Planning - Diensten van collega's

Stelt werknemers in staat om de diensten van hun collega's op de planning te zien en te filteren, naast hun eigen diensten.

Planning - Dienst verwijderen als werknemer

Stelt werknemers in staat om een dienst uit de planning te verwijderen.

Planning - Bestaande taken verwijderen als werknemer

Stelt werknemers in staat om een taak van een dienst te verwijderen.

Planning - Dienst bewerken als werknemer

Stelt werknemers in staat om een dienst op de planning te bewerken.

Planning - Bestaande taken bewerken als werknemer

Stelt werknemers in staat om een taak op een dienst te bewerken.

Planning - Geschat salaris voor open diensten

Geeft de gebruiker een geschat salaris voor een niet-toegewezen/open dienst.

Planning - Beschikbaar maken

Stelt werknemers in staat om hun dienst beschikbaar te maken.

Planning - Diensten ruilen

Stelt werknemers in staat om diensten te ruilen.

Planning - Niet-toegewezen diensten

Stelt werknemers in staat om niet-toegewezen diensten op de planning en in de planningsfilter te zien.

Planning - Unitselectie

Stelt werknemers in staat om verschillende units te selecteren in de planningsfilter.

Planning - Managers toestaan ongepubliceerde planning te zien

Stelt de gebruiker in staat om ongepubliceerde planningen te zien. Het staat standaard aan, wat betekent dat managers ongepubliceerde diensten kunnen bekijken in de mobiele app.

Deze instelling zal alleen gebruikers beïnvloeden met een managerrol in de units/secties waar ze een managerrol hebben. Gebruikers zonder een managerrol zullen nooit ongepubliceerde planningen zien.

Planning

Planningsoverzicht

Staat de gebruiker toe om een overzicht van de planning voor een bepaalde periode te bekijken.

Nominale Uren

Staat de gebruiker toe om de nominale uren op het planningsoverzicht te bekijken.

Geplande Uren

Staat de gebruiker toe om de geplande uren op het planningsoverzicht te bekijken.

Gewerkte Uren

Staat de gebruiker toe om de gewerkte uren op het planningsoverzicht te bekijken.

Bevestigen

Bevestigen - Tijd

Staat de gebruiker toe om een klokactie te bevestigen.

Bevestigen - Geschat salaris voor gekozen periode

Staat de gebruiker toe om het salaris voor de gekozen periode te schatten.

Bevestigen - In- en uitklokken

Staat de gebruiker toe om een klokactie te bevestigen.

Bevestigen - Klokactie met Tag

Staat de gebruiker toe om in te klokken met een tag.

Tijd - Klokacties

Klokactie toevoegen

Staat de gebruiker toe om een klokactie toe te voegen op de "Bevestigen" pagina.

Opmerking toevoegen

Staat de gebruiker toe om een opmerking toe te voegen bij hun klokactie.

Kostenplaats toevoegen

Staat een gebruiker toe om een kostenplaats te selecteren bij hun klokactie.

In-/uitkloktijd toevoegen

Staat de gebruiker toe om in-/uitkloktijd te selecteren bij hun klokactie.

Overtime toevoegen

Hiermee kan de gebruiker overwerk toevoegen aan hun klokactie.

Project toevoegen

Hiermee kan de gebruiker een project selecteren bij hun klokactie.

Onregelmatige tijd toevoegen

Hiermee kan de gebruiker onregelmatige tijd toevoegen aan hun klokactie.

Tijd - Geklokt - Klokactie bewerken

Klokactie bewerken

Hiermee kan de gebruiker hun klokactie later bewerken.

Opmerking bewerken

Hiermee kan de gebruiker de opmerking die bij hun klokactie hoort bewerken.

Kostenplaats bewerken

Hiermee kan de gebruiker de kostenplaats die bij hun klokactie hoort bewerken.

In-/uit-tijd bewerken

Hiermee kan de gebruiker de in-/uit-tijd die bij hun klokactie hoort bewerken.

Overwerk bewerken

Hiermee kan de gebruiker het overwerk dat bij hun klokactie hoort bewerken.

Project bewerken

Hiermee kan de gebruiker de projectselectie die bij hun klokactie hoort bewerken.

Onregelmatige tijd bewerken

Hiermee kan de gebruiker de onregelmatige tijd die bij hun klokactie hoort bewerken.

Overeenkomsten wijzigen

Hiermee kan de gebruiker de overeenkomst die bij hun klokactie hoort wijzigen.

Klokactie splitsen

Hiermee kan de gebruiker de klokactie splitsen.

Collega's

Collega's

Geeft de gebruiker toegang tot de pagina Mijn Collega's.

Adres collega's

Hiermee kan de gebruiker de adressen van hun collega's bekijken.

Collega's Land

Hiermee kan de gebruiker het land van zijn collega's bekijken.

Collega's E-mail

Hiermee kan de gebruiker het e-mailadres van zijn collega's bekijken.

Collega's Mobiel Nummer

Hiermee kan de gebruiker het mobiele telefoonnummer van zijn collega's bekijken.

Klik hier om meer te lezen over onze mobiele app.


How did we do?