Een handmatige planningswaarschuwing voor afwezigheidsopbouw configureren

Updated 4 months ago by Leigh Hutchens

U kunt voorkomen dat gebruikers acties ondernemen die leiden tot overschrijding van het maximum en/of minimum verlofopbouw. We hebben deze functionaliteit toegevoegd om ervoor te zorgen dat u, als werkgever of manager, niet meer afwezigheid toewijst aan uw werknemers dan waar ze recht op hebben volgens hun werknemersovereenkomst.

Configuratievereisten

Het Quinyx-account van uw bedrijf moet als volgt geconfigureerd zijn om gebruik te kunnen maken van deze functie:

  1. Allereerst moet u ervoor zorgen dat uw afwezigheidstijdtrackers gebruikmaken van Time Tracker associatie overeenkomstsjablonen in plaats van verbonden te zijn met salaristypen. Tijdtrackers die verbonden zijn met salaristypen zullen nu en in de toekomst om technische haalbaarheidsredenen de betreffende waarschuwing niet activeren. Als u hulp wilt bij het opnieuw configureren van uw tijdtrackers om gebruik te maken van de hierboven genoemde tijdtrackerassociaties, neem dan contact op met uw Quinyx-contactpersoon of ons ondersteuningsteam.
  2. De betreffende tijdtrackerassociatie wordt gemaakt met behulp van een van de opbouwregels genaamd Elke vakantiedag of Elke vakantieuur En het gebruikte type afwezigheid is ingesteld op absentie reden type vakantie.
    1. In de toekomst zal de betreffende waarschuwing ook werken met de Elk afwezigheidstype verlofdag en Elk afwezigheidstype verlofuur, die niet vereisen dat het afwezigheidsredenstype vakantie is. Hierdoor kunt u de waarschuwing krijgen met verschillende afwezigheidstypes. Daarom raden we u aan om Elk afwezigheidstype verlofdag en Elk afwezigheidstype verlofuur te gebruiken in plaats van Elk vakantieverlofdag of Elk vakantieverlofuur in uw configuratie.
  3. Het selectievakje Waarschuwingen weergeven moet worden aangevinkt op de bijbehorende Tijdtracker in Accountinstellingen > Tijdtrackers.
  1. Let op dat het al dan niet aanvinken van de instellingen Telt als geplande uren en Telt als gewerkte uren van de afwezigheidsdienst niet wordt meegenomen in de betreffende waarschuwing.

Functionaliteit

Als aan de bovenstaande criteria is voldaan, ontvangt de gebruiker in het managerportaal een waarschuwing die aangeeft dat de gegeven Tijdtracker wordt overschreden bij het maken van een afwezigheid en wordt geblokkeerd om door te gaan.

Tot Versie 0161, werd deze waarschuwing al weergegeven aan werknemers wanneer ze probeerden een afwezigheidsverzoek te verzenden in de mobiele app, maar nu wordt deze ook weergegeven aan managers in het managerportaal wanneer ze proberen een afwezigheidsverzoek goed te keuren, een afwezigheid aan te maken of een bestaande afwezigheid te bewerken. De waarschuwing is van toepassing ongeacht of er al dan niet een afwezigheidsplanning wordt gebruikt. In een toekomstige release die binnenkort beschikbaar komt, zal deze waarschuwing ook van toepassing zijn wanneer uitrollen van een basisrooster over een bestaande absentie.

Lees meer over Werken met tijdtrackers.


How did we do?