Tijdregistratie: Stel een stop in om te voorkomen dat er meer verzuimuren/dagen worden toegekend dan opgebouwd

Updated by Leigh Hutchens

U kunt voorkomen dat gebruikers acties ondernemen die leiden tot overschrijding van het maximum en/of minimum verlofopbouw. We hebben deze functionaliteit toegevoegd om ervoor te zorgen dat u, als werkgever of manager, niet meer afwezigheid toewijst aan uw werknemers dan waar ze recht op hebben volgens hun werknemersovereenkomst.

Configuratievereisten

Het Quinyx-account van uw bedrijf moet als volgt geconfigureerd zijn om gebruik te kunnen maken van deze functie:

  1. Allereerst moet u ervoor zorgen dat uw afwezigheidstijdtrackers gebruikmaken van Time Tracker associatie overeenkomstsjablonen in plaats van verbonden te zijn met salaristypen. Tijdtrackers die verbonden zijn met salaristypen zullen nu en in de toekomst om technische haalbaarheidsredenen de betreffende waarschuwing niet activeren. Als u hulp wilt bij het opnieuw configureren van uw tijdtrackers om gebruik te maken van de hierboven genoemde tijdtrackerassociaties, neem dan contact op met uw Quinyx-contactpersoon of ons ondersteuningsteam.
  2. De betreffende tijdtrackerassociatie wordt gemaakt met behulp van een van de opbouwregels genaamd Elke vakantiedag of Elke vakantieuur En het gebruikte type afwezigheid is ingesteld op absentie reden type vakantie.
    1. De bijbehorende waarschuwing werkt ook met de verlofdagen van elk type afwezigheid en de verlofuren van elk type afwezigheid, waarvoor de reden van afwezigheid geen vakantie hoeft te zijn. Hierdoor kun je de waarschuwing krijgen met verschillende typen afwezigheidsredenen. Daarom raden we je aan om Verlofdag van elk type afwezigheid en Verlofuur van elk type afwezigheid te gebruiken in plaats van Verlofdag van elk type vakantie of Verlofuur van elk type vakantie in je configuratie.
Dezelfde ondersteuning bestaat bij het uitrollen van een basisplanning. Lees meer over Validaties in basisplanning.
  1. Het selectievakje Waarschuwingen weergeven moet worden aangevinkt op de bijbehorende Tijdtracker in Accountinstellingen > Tijdtrackers.
  1. Let op dat het al dan niet aanvinken van de instellingen Telt als geplande uren en Telt als gewerkte uren van de afwezigheidsdienst niet wordt meegenomen in de betreffende waarschuwing.

Functionaliteit

Als aan de bovenstaande criteria is voldaan, ontvangt de gebruiker in het managerportaal een waarschuwing die aangeeft dat de gegeven Tijdtracker wordt overschreden bij het maken van een afwezigheid en wordt geblokkeerd om door te gaan.

Tot Versie 0161, werd deze waarschuwing al weergegeven aan werknemers wanneer ze probeerden een afwezigheidsverzoek te verzenden in de mobiele app, maar nu wordt deze ook weergegeven aan managers in het managerportaal wanneer ze proberen een afwezigheidsverzoek goed te keuren, een afwezigheid aan te maken of een bestaande afwezigheid te bewerken. De waarschuwing is van toepassing ongeacht of er al dan niet een afwezigheidsplanning wordt gebruikt. In een toekomstige release die binnenkort beschikbaar komt, zal deze waarschuwing ook van toepassing zijn wanneer uitrollen van een basisrooster over een bestaande absentie.

Lees meer over Werken met tijdtrackers.


How did we do?