Quinyx Messenger FAQ

Updated by Daniel Sjögren

V: Wat gebeurt er met een gebruiker die gedeactiveerd of verwijderd is uit het systeem in Messenger?

A: Als een gebruiker gedeactiveerd of verwijderd is uit het systeem, zal die naam grijs worden weergegeven en niet worden getoond in Messenger.

V: Wat als ik een Messenger-groep wil starten met mensen uit verschillende units & secties?

A: Als gebruiker, bijvoorbeeld een manager met een rol op districtsniveau, kan ik een groepschat starten met gebruikers die anders geen toegang tot elkaar hebben.

Voorbeeld:

Als ik een districtmanager ben en directe rollen heb op districtsniveau en geërfde rollen naar alle eenheden eronder, kan ik een groepschat starten met lokale managers in eenheden A, B en C die onder het district vallen, ook al kunnen die lokale managers elkaar niet rechtstreeks contacteren omdat ze niet gedeeld zijn met elkaars eenheden.

Wanneer ik, als districtmanager, deze chatgroep maak, kunnen de eenheidsmanagers met elkaar chatten in die specifieke chatgroep die is gemaakt door de districtmanager. Ze zullen echter geen gesprek kunnen starten met elkaar buiten die groep, aangezien ze niet tot dezelfde groepen behoren.

V: Wat betreft de toegang tot Messenger voor managers in het Managerportaal versus het Personeelsportaal/mobiel?

A: Als een gebruiker een managerrol heeft en toegang wil krijgen tot Messenger in het Personeelsportaal of mobiele apps, moet de gebruiker een personeelscategorie hebben met de Messenger-toestemming ingeschakeld, zelfs als de gebruiker helemaal geen werknemersrol heeft, maar alleen een managerrol heeft.

Dat wil zeggen, voor de mobiele en personeelsportaal wordt de toegang tot Messenger uitsluitend gecontroleerd door de toestemming van de personeelscategorie. Echter, om Messenger in het Managerportaal te krijgen, moet de Messenger-toestemming worden verleend in Accountinstellingen > Rolbeheer voor een van de managerrollen van de gebruiker.

Bijvoorbeeld, als een manager een personeelscategorie heeft met Messenger ingeschakeld EN een managerrol zonder Messenger-toestemming, zal de Messenger-functionaliteit alleen worden getoond in het mobiele of personeelsportaal, maar niet in het managerportaal.

V: Wat is de maximale grootte van een bijlage in Messenger?

De maximale grootte van een bijlage in Messenger is 100MB.


How did we do?