Frontline Portal - Bestandstoestemmingen

Updated by Leigh Hutchens

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot bestanden door op Bestanden in de werkbalk te klikken.

Tot welke bestanden heb ik toegang?

  • Alle door mij geüploade bestanden.
  • Alle bestanden die door iemand anders in mijn groep of winkel zijn geüpload.
  • Alle bestanden die zijn geüpload door iemand in een groep of winkel onder mij in de organisatorische hiërarchie.
  • Alle bestanden in mappen die met mij zijn gedeeld gedeeld.
Voorbeelden:
  • Een HQ-gebruiker heeft toegang tot ALLE bestanden. Dit omvat de bestanden die zijn geüpload door gebruikers bij HQ, veldleidingsteams en alle winkelteams.
  • Een districtmanager heeft toegang tot bestanden die door henzelf en hun winkels zijn geüpload. Als het HQ-team mappen heeft gedeeld met de districtmanager of hun winkels, dan zal de districtmanager ook zicht hebben op deze mappen en bestanden.
  • Een winkelgebruiker heeft alleen toegang tot bestanden die zijn geüpload door gebruikers binnen hun winkel of tot bestanden in mappen die met hen zijn gedeeld door HQ en veldleidingsteams.


How did we do?