Versie 0087

Updated by Leigh Hutchens

Releasedatum 29 juli 2020

Nieuwe functionaliteit

Mensen

Wachtwoordbeheer

In deze release voegen we ondersteuning toe voor het instellen van een wachtwoord voor een persoon in Personengegevens. Dit is beschikbaar bij het bewerken van een bestaande medewerker en bij het maken van een nieuwe.

Nieuw wachtwoord instellen

Navigeer naar Personen en klik op de naam van de persoon voor wie u een nieuw wachtwoord wilt instellen (of, als u een nieuwe persoon toevoegt, ziet u de onderstaande knop wanneer u de nieuwe persoon begint aan te maken):

Klik op Eenmalig wachtwoord instellen:

Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend waarin u een wachtwoord kunt invoeren. Neo controleert of het wachtwoord voldoet aan het wachtwoordbeveiligingsniveau dat door uw organisatie is gedefinieerd:

Bevestig wanneer u klaar bent en het dialoogvenster wordt gesloten.

Klik op Opslaan in het formulier Personengegevens om het wachtwoord voor de werknemer op te slaan.

Houd er rekening mee dat het eenmalige wachtwoord niet wordt opgeslagen totdat u op opslaan in werknemersgegevens heeft geklikt

Schema

Waarschuwing voor kostenperiode

In versie 0081 hebben we ondersteuning toegevoegd voor het configureren van kostenperiodes in Neo. Vanaf versie 0087 ontvangt u een waarschuwing wanneer u een werknemer inroostert voor een dienst in Rooster die de salarislimiet overschrijdt die is ingesteld voor de kostenperiode. De waarschuwing is overschrijfbaar:

Deze waarschuwing wordt niet weergegeven als je een afwezigheid toevoegt of als je een basisschema uitrolt in Schema.
Taakbewerkingen

Bij het toevoegen van een taak aan een dienst, laat Neo nu automatisch zien welke informatie de taak zal erven. Nadat u hebt geselecteerd welke taak u wilt toevoegen, ziet u Kostenplaats, Sectie en Project verschijnen onder de geplande tijd voor de taak. Voorheen was dit alleen zichtbaar nadat de bewerking was opgeslagen en het bewerkingsploegpaneel opnieuw was geopend:

Tijd kaart

We blijven de tijdkaartfunctionaliteit vrijgeven.

Het is nu mogelijk om Time Tracker-saldi te bekijken vanuit de prikkaart. Om dit te doen:

 1. Klik op het tabblad Schema.
 2. Plaats de muisaanwijzer op een werknemerscel
 3. Klik op de datum die verschijnt - dit brengt je naar de tijdkaart:

Helemaal links onder het Salaristype overzicht zie je nu een lijst met alle Time Trackers die relevant zijn voor deze medewerker en hun saldo.

Houd er rekening mee dat als u een klein scherm gebruikt, u deze afzonderlijke secties mogelijk in lijn met elkaar ziet verschijnen.

Overzicht van taakuren

We hebben ook het overzicht van uren per taak toegevoegd aan de tijdkaart:

Salaristype-ID

De ID per salaristype wordt nu weergegeven na de naam van het salaristype bij het handmatig toevoegen van salarissoorten in de volgende gebieden:

 • Een salaristype toevoegen aan een tijdkaart.
 • Salarisregels toevoegen aan een specifieke dienst in het rooster.
 • Salarisregels toevoegen aan een ploeg binnen ploegtype-instellingen.
 • Salarissoorten toevoegen aan een overeenkomstsjabloon.
 • Een salaristype bekijken in analyses/rapporten.

Instellingen

Tijdregistratie toestemming

U kunt nu de lees-, schrijf- en geen toegangsrechten voor Time Tracker-transacties en -saldi voor elk van uw rollen beheren. De machtiging Time Tracker is te vinden onder Accountinstellingen > Rolbeheer > Rol bewerken, onder de kop Planning.

Tags

Validatiecontroles

We hebben verbeteringen aangebracht in de manier waarop tags worden gevalideerd binnen zowel het schema als het basisschema.

Bij het toevoegen of wijzigen van een dienst of taak binnen de planning, controleert Neo nu of de periodedatum die bij de tag is gezet, geldig is. De periode wordt ingesteld onder de kop Periode in Accountinstellingen > Tags > Een nieuwe tag toevoegen en op dezelfde locatie bij het bewerken van een bestaande tag.

Als de ploeg die u toevoegt buiten het datumbereik valt dat is ingesteld voor de periode van de tag, ontvangt u een waarschuwing die aangeeft dat de ploeg of taak buiten de geldigheidsperiode van de tag valt met de optie om door te gaan met het opslaan of de taak te annuleren Wijzigen.

Deze controle wordt ook uitgevoerd bij het uitrollen van basisroosters.

Tijd

Extra filteropties

Vanaf deze versie kunt u filteren op wijk en unitgroep in het weergavepaneel Aanpassen.

Districten veld

Dit veld verschijnt alleen als u als gebruiker minimale leestoegang heeft op de machtiging Doorverbinden naar salarisadministratie naar een arrondissement op het account waarop u momenteel bent ingelogd. Dit veld bevindt zich direct onder de datumkiezer "Tot datum".

De standaardtekst in het veld luidt "Geen selectie", wat betekent dat de standaardselectie voor dit veld geen districten is. U kunt alle arrondissementen waarvoor u minimale leestoegang hebt, selecteren op de Doorverbinden naar loonlijsttoestemming direct op de arrondissement. Als u meerdere districten in dit veld selecteert, haalt u gegevens op voor eenheden en secties in elk van de geselecteerde districten, dwz of-logica is van toepassing binnen dit veld. De selectie die u maakt in het veld district beperkt de eenheden die u in het veld eenheden kunt selecteren. Als u eerst een eenheid selecteert en vervolgens een district selecteert, wordt de selectie van het eenheidsveld gewist.

Eenheidsgroepen veld

Dit veld wordt alleen weergegeven als aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • Het Neo-account waarop u momenteel bent aangemeld, heeft ten minste één unitgroep ingesteld.
 • U hebt minimale leestoegang op de machtiging Overboeken naar salarisadministratie voor alle eenheden van ten minste één eenhedengroep.

Dit veld bevindt zich direct boven het veld "Eenheden".

De standaardtekst in het veld luidt "Geen selectie", wat betekent dat de standaardselectie voor dit veld geen eenheidsgroepen is. U kunt elke unitgroep selecteren waarvoor u minimale leestoegang heeft op de Overdracht naar loonlijsttoestemming direct op het arrondissement. Als u meerdere unitgroepen in dit veld selecteert, betekent dit dat u gegevens ophaalt voor units en secties in een van de geselecteerde unitgroepen, dwz of-logica is van toepassing binnen dit veld. De selectie die u maakt in het eenhedengroepveld beperkt de eenheden die u in het eenheidsveld kunt selecteren. Als u eerst een eenheid selecteert en vervolgens een eenheidsgroep selecteert, wordt de selectie van het eenheidsveld gewist.

Merk op dat als u zowel een district als een eenheidsgroep selecteert, u alleen gegevens ophaalt voor de eenheden die deel uitmaken van zowel het geselecteerde district als de geselecteerde eenhedengroep, dwz en-logica is van toepassing tussen de velden districten en eenheidsgroepen.
Schema vergrendelen vanaf tijd

Je kunt nu het schema van Neo-groepen van Time vergrendelen.

Wanneer u op de knop "Voorlopig bestand" of "Aanmaken salarisbestand" hebt geklikt, bevat de modal die verschijnt een selectievakje waarmee u het schema kunt vergrendelen. Door dat selectievakje aan te vinken en op "OK" te klikken in de modal, wordt het schema vergrendeld tot de vermelde datum voor alle eenheden en secties waarvan nu ten minste één salarisitem wordt overgedragen naar de salarisadministratie.

Let daar op:

 • De optie om het groepsschema te vergrendelen is niet beschikbaar als de “Tot date” die u heeft geselecteerd in het paneel Weergave aanpassen is ingesteld op de datum van vandaag of later. Dit komt overeen met de functie vergrendelingsschema in Schema.
 • Het schema wordt niet vergrendeld voor groepen waarvan de huidige blokkeringsdatum later is dan de "Tot datum" van de geselecteerde periode. Het doel hiervan is dat gebruikers niet per ongeluk datums ontgrendelen die ze met opzet hebben vergrendeld in Schedule.

Wat de machtigingen betreft, hebt u schrijftoegang nodig voor de machtiging Vergrendelschema om dit te doen. Als u geen toegang en/of leestoegang heeft tot een van de eenheden of secties waarvoor u ten minste één salarisitem naar de salarisadministratie overzet, wordt een foutmelding weergegeven waarin staat dat u geen toegang heeft om deze actie uit te voeren voor alle geselecteerde groepen.

Salaris details rapport

U kunt nu een rapport met salarisgegevens uitvoeren vanuit de weergave Tijd. Voor klanten die overstappen van Classic, staat dit rapport ook bekend als het Excel-rapport dat beschikbaar is via de interface Overzetten naar salarisadministratie in Classic.

Als u ten minste één selectievakje in Tijd aanvinkt, verschijnt er een knop Salarisgegevensrapport. Net zoals wanneer u op de knop hebt geklikt voor het uitvoeren van een voorlopig of definitief salarisbestand, verschijnt er nu een modaal met het aantal salarisitems dat zal worden opgenomen, genegeerd omdat ze attest missen, genegeerd omdat ze punch missen, en genegeerd omdat ze al zijn overgeboekt naar de loonlijst.

Dezelfde optie om het schema te vergrendelen is hier beschikbaar als voor het voorlopige en definitieve bestand - zie verderop in deze release-opmerkingen voor een gedetailleerde beschrijving van deze functie. U kunt er ook voor kiezen om doorgestuurd te worden naar het bestandsarchief met behulp van de checkbox voor dat doel.

De opties 'Alleen goedgekeurde time-punches', 'Alleen totalen' en 'Inclusief salaristypen die niet worden overgedragen aan de salarisadministratie' die beschikbaar zijn in de Analytics-interface, zijn allemaal ingesteld op 'false'/uitgevinkt wanneer u dit rapport uitvoert vanuit de Time-interface.

Updates en prestatieverbeteringen

 • Ondersteuning voor configuratie van badgenummers in geavanceerde unit-instellingen.

Bugfixes

 • Verbeterde feedback aan gebruikers bij het verwijderen van een prognoseconfiguratie.
 • Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een foutmelding konden krijgen bij het bewerken van berekende variabelen.
 • Een probleem opgelost waardoor een berekende variabele mogelijk geen gegevens weergeeft bij gebruik van een externe voorspelling of Neo-voorspellingsvariabele in de configuratie.
 • Er is een probleem opgelost waardoor een ongeplande stoot nu wordt weergegeven in gewerkte uren in Schemastatistieken.
 • Er is een probleem opgelost zodat de waarschuwing "Punch becommentarieerd door werknemer" nu wordt weergegeven wanneer een werknemer een opmerking over een punch achterlaat.
 • Een probleem opgelost dat verhinderde dat een handmatig salaris werd toegevoegd aan een stoot die na middernacht begon.
 • Beschikbaarheid voor meerdere weken op een overeenkomst wordt nu weergegeven in de planningsweergave en wordt voor meerdere weken per week weergegeven.
 • Probleem opgelost waardoor de naam van de salarissoort in de prikkaart afweek van de naam in het overzicht van de salarissoort.
 • Bij het herverdelen van een taak wordt de waarschuwing "Taak buiten dienst" niet meer weergegeven wanneer de taaktijd wordt gewijzigd.
 • Bij het genereren van een nieuw badgenummer voor een medewerker is “Volgend badgenummer” nu identiek aan het badgenummer dat in Classic wordt weergegeven.
 • Een probleem opgelost waardoor gebruikers geen diensten konden hertoewijzen
 • Een grafisch probleem opgelost waardoor gebruikers geen waarschuwingen voor opnieuw toegewezen diensten konden goedkeuren.
 • Een gesplitste stoot op een taak erft nu dezelfde instellingen als de taak.
 • Er is een probleem opgelost waarbij virtuele diensten werden weergegeven op de thuisunits van werknemers in de tijdweergave, ondanks dat dezelfde werknemer op dezelfde feestdag op een afwezige unit had gewerkt.

API/webservice-updates

Raadpleeg de release-opmerkingen van Classic versie 380 voor meer informatie over API- en webservice-updates.


How did we do?