Mobiel - Uw tijd goedkeuren

Updated 2 months ago by Daniel Sjögren

U kunt uw eerdere tijden goedkeuren en bekijken in de mobiele app of Medewerkersportal.

  1. Selecteer Attest.
  1. Het vorige in / uitprikken wordt wekelijks weergegeven. Scroll om andere periodes te zien. U kunt ook een periode goedkeuren. Om een punch in / out goed te keuren, selecteert u de cirkel voor Medewerker zodat deze groen wordt en aangevinkt.


How did we do?