Link naar website vanaf mobiel dashboard

Updated 10 months ago by Johannes Nordman

Functie-instellingen, voorwaarden en initiële informatie

Deze functie maakt het voor onze klanten mogelijk om een link naar een externe website op te zetten die als een banner in de Dashboard-weergave van de mobiele app wordt weergegeven.

Stappen om deze functie te activeren:

  1. Vraag ons ondersteuningsteam om de functie "Externe website weergeven in het dashboard van de mobiele app" in het systeem voor u te activeren. U moet Quinyx-ondersteuning bieden met de websitelink voor de website die u in het mobiele dashboard wilt weergeven.

Technische vereisten voor de webpagina

  1. De link moet beginnen met https (niet http).
  2. De webpagina moet responsief zijn.
  3. De aspectverhouding moet 4: 3 zijn
  4. Op deze pagina is geen Javascript toegestaan.


How did we do?