Optimale personeelsbezetting configureren

Updated 6 months ago by Leigh Hutchens

Om een optimale personeelsbezetting in Quinyx te zien, moet u eerst de volgende items hebben geconfigureerd:

Optimale personeelsbezetting bekijken

U kunt nu naar Planning navigeren en op het pictogram Statistieken klikken.

Hierdoor wordt het statistiekenpaneel onder aan de pagina ingeschakeld, waar u uw weergavegroepen kunt weergeven en individuele variabelen zoals optimale personeelsbezetting kunt in-/uitschakelen.

Optimale personeelsbezetting wordt zowel in tabel- als grafiekformaat weergegeven.


How did we do?