Kostenplaatsen bekijken, toevoegen, bewerken en archiveren

Updated 8 months ago by Leigh Hutchens

Een kostenplaats is een soort kostendrager die aan verschillende objecten in Quinyx kan worden gekoppeld, zoals ploegen, secties, eenheden, districten of werknemers.

Lees meer over kostendragers .

Bekijk bestaande kostenplaatsen

Om een lijst van alle bestaande kostenplaatsen te bekijken, gaat u naar Accountinstellingen > Kostendragers > Kostenplaatsen .

Als u op Kostenplaatsen klikt, ziet u een lijst met alle bestaande kostenplaatsen.

U kunt de volgende informatie bekijken:

  • Naam : De naam van de kostenplaats.
  • Referentie : Het referentienummer van de kostenplaats.
  • Laatst gewijzigd : De datum en tijd waarop de kostenplaats voor het laatst is gewijzigd.
  • Webpunch : Dit geeft aan of de kostenplaats zichtbaar is in Webpunch.
  • Acties : Klik om de kostenplaats te archiveren.

U kunt de lijst kostenplaatsen sorteren op naam, referentie of laatst gewijzigd.

Grote organisaties hebben vaak honderden verschillende kostenplaatsen, waardoor u op een bepaalde kostenplaats kunt zoeken. Terwijl u uw zoekwoord begint te typen, wordt de lijst kleiner en wordt het zoekresultaat geel gemarkeerd.

Paginering

Quinyx geeft 100 items per pagina weer voor kostenplaatsen. Als u meer dan 100 items heeft, ziet u het aantal pagina's in de rechterbovenhoek en kunt u de pijlen gebruiken om tussen pagina's te springen.

Kostenplaatsen bewerken

Om een bestaande kostenplaats te bewerken, klikt u op de naam van de kostenplaats. Er verschijnt een nieuwe pop-up waarin u de naam, referentie en of de kostenplaats zichtbaar moet zijn in Webpunch kunt wijzigen.

Klik op Opslaan als u klaar bent met uw wijzigingen. De pop-up wordt gesloten en u ziet een succesbericht in de rechterbovenhoek met de melding dat de wijzigingen zijn opgeslagen.

Om kostenplaatsen te bewerken, heeft u schrijftoegang nodig in de functiegroep Accountinstellingen. Als u alleen leestoegang heeft, kunt u de lijst met alle kostenplaatsen zien, maar kunt u niets toevoegen of bewerken.

U kunt kostenplaatsen handmatig bewerken als ze zijn overgenomen van een Quinyx-entiteit (sectie, ploegtype, personeelskaart, eenheid). U kunt de huidige kostenplaatsselectie wissen om deze leeg te laten of te vervangen door een andere kostenplaatswaarde.

De kostenplaats die van toepassing was toen de betreffende ploeg werd aangemaakt, wordt nog steeds weergegeven in het veld kostenplaats:

Nieuwe kostenplaatsen toevoegen

U kunt nieuwe kostenplaatsen toevoegen door op de groene knop Kostenplaats toevoegen te klikken. Er verschijnt een nieuwe pop-up en u kunt beginnen met het toevoegen van nieuwe kostenplaatsen.

  • Naam : Voer een naam in voor de kostenplaats.
  • Referentie : Voer een referentie in voor de kostenplaats.
  • Weergeven in Webpunch : Selecteer of de kostenplaats zichtbaar moet zijn in Webpunch.

Je hebt twee opties:

  • Opslaan en sluiten : De pop-up wordt gesloten en u ziet een succesbericht in de rechterbovenhoek om u te informeren dat de kostenplaats is opgeslagen.
  • Voeg meer toe : De kostenplaats wordt opgeslagen en wordt onmiddellijk weergegeven in de lijst met kostenplaatsen. U krijgt een melding met een succesbericht in de pop-up die aangeeft dat de kostenplaats is toegevoegd. U kunt doorgaan met het toevoegen van meer kostenplaatsen door de bovenstaande stappen te herhalen.
Om kostenplaatsen toe te voegen, heeft u schrijftoegang nodig in de functiegroep Accountinstellingen. Als u alleen leestoegang heeft, kunt u de lijst met alle kostenplaatsen zien, maar kunt u niets toevoegen of bewerken.

Archief kostenplaatsen

Als een kostenplaats niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk deze te archiveren. Hierdoor wordt de kostenplaats verborgen in alle keuzemenu's in de applicatie en in de lijst met kostenplaatsen onder accountinstellingen.

Klik op het archief icoon onder acties, en de kostenplaats verdwijnt uit de lijst.

Om eerder gearchiveerde kostenplaatsen te bekijken, klikt u op het menu met drie stippen in de rechterbovenhoek en klikt u op "Selecteer gearchiveerde kostenplaatsen bekijken". De gearchiveerde kostenplaatsen worden dan in de lijst weergegeven. Ze worden grijs weergegeven en het archiefpictogram wordt doorgestreept, zodat u gemakkelijk kunt zien welke kostenplaatsen zijn gearchiveerd.

Om de kostenplaats uit het archief te halen, klikt u op het archiefsymbool en de kostenplaats is weer actief.

Als u gearchiveerde kostenplaatsen niet meer in de lijst wilt zien, gaat u opnieuw naar het menu met drie stippen en selecteert u "Gearchiveerde kostenplaatsen verbergen".

Als u een kostenplaats archiveert, is het onmogelijk om de kostenplaats voor nieuwe planningsitems te selecteren. Bestaande planningsitems behouden echter hun verbinding met de kostenplaats. Als u bijvoorbeeld een kostenplaats op een ploegtype heeft ingesteld en u die kostenplaats later archiveert, blijft deze gekoppeld aan het ploegentype. Als u echter een nieuw ploegtype aanmaakt, is het niet mogelijk om de gearchiveerde kostenplaats te selecteren.

Overerving kostenplaats

In Quinyx is het mogelijk om handmatig een kostenplaats te selecteren op shifts en punches. Dit is een manier om de automatische overervingslogica van kostenplaatsen te overschrijven die wordt toegepast bij het uitpakken van salarisbestanden of -rapporten. De automatisch overgenomen kostenplaats is ook zichtbaar in Planningsitems in de Tijdkaart.

Lees meer over kostenplaatsvererving .

Video-tutorial over kostenplaatsen


How did we do?