Bekijk, voeg toe, bewerk en archiveer projecten

Updated by Leigh Hutchens

U kunt projecten bekijken, toevoegen, bewerken en archiveren.

Projecten bekijken

Om een lijst van alle bestaande projecten te bekijken, navigeert u naar accountinstellingen en klikt u op Projecten onder de kop Tags & kostendragers in het menu aan de linkerkant.

Een nieuwe pagina wordt geopend en u kunt een lijst van alle bestaande projecten zien.

U kunt de volgende kolommen bekijken:

  • Naam: Naam van het project.
  • Referentie: Referentie van het project.
  • Laatst gewijzigd: Datum en tijd waarop het project voor het laatst is gewijzigd.
  • Acties: Klik om het project te bewerken of te archiveren.

Het is mogelijk om de lijst te sorteren op naam, referentie of laatst gewijzigd.

Zoeken

Terwijl u begint te typen, wordt de lijst verkleind en wordt het zoekresultaat geel gemarkeerd:

Paginering

Quinyx toont 100 items per pagina voor projecten. Als u meer dan 100 items heeft, ziet u het aantal pagina's in de rechterbovenhoek en kunt u met de pijlen tussen de pagina's navigeren:

Projecten toevoegen

U kunt nieuwe projecten toevoegen door op de groene knop Project toevoegen te klikken. Er verschijnt een nieuw pop-upvenster waarin u nieuwe projecten kunt toevoegen.

  • Naam: Voer een naam in voor het project.
  • Referentie: Voer een referentie in voor het project.

U heeft twee opties:

  • Opslaan en sluiten: Het pop-upvenster wordt gesloten en u ziet een succesbericht in de rechterbovenhoek waarin wordt gemeld dat het project is opgeslagen.
  • Meer toevoegen: Het project wordt opgeslagen en direct weergegeven in de lijst met projecten. U ontvangt een succesbericht in het pop-upvenster waarin wordt aangegeven dat het project is toegevoegd. U kunt meer projecten toevoegen door de bovenstaande stappen te herhalen.
Om projecten toe te voegen of te bewerken, heeft u schrijftoegang nodig voor de functiegroep Accountinstellingen. Als u alleen leestoegang heeft, kunt u de lijst met alle projecten zien, maar kunt u geen projecten toevoegen of bewerken.

Projecten bewerken

Om een bestaand project te bewerken, klikt u op het penpictogram onder Acties. Er verschijnt een nieuw pop-upvenster waarin u de naam en referentie kunt bewerken.

Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met uw wijzigingen. Het pop-upvenster wordt gesloten en u ziet een succesbericht in de rechterbovenhoek waarin wordt gemeld dat de wijzigingen zijn opgeslagen.

Projecten archiveren

Als een project niet langer wordt gebruikt, is het mogelijk om het te archiveren. Hierdoor wordt het project verborgen in alle selectiemenu's binnen de applicatie en in de lijst met projecten onder accountinstellingen.

Klik op het archiefpictogram onder acties en het project verdwijnt uit de lijst.

Om eerder gearchiveerde projecten te bekijken, klik op het menu met drie puntjes in de rechterbovenhoek en klik op Gearchiveerde projecten bekijken. De gearchiveerde projecten worden dan weergegeven in de lijst. Ze worden grijs weergegeven en het archiefpictogram is doorgestreept, zodat u gemakkelijk kunt zien welke projecten zijn gearchiveerd

Om het project uit het archief te halen, klikt u gewoon op het archiefsymbool en het project wordt weer actief.

Als u geen gearchiveerde projecten meer wilt zien in de lijst, ga dan opnieuw naar het menu met drie puntjes en selecteer Gearchiveerde projecten verbergen.

Het archiveren van een project maakt het onmogelijk om het project te selecteren voor nieuwe planningsitems. Bestaande planningsitems behouden echter hun verbinding met het project. Bijvoorbeeld, als u een project heeft ingesteld op een diensttype en u later dat project archiveert, blijft het nog steeds verbonden met het diensttype. Als u echter een nieuw diensttype maakt, is het niet mogelijk om het gearchiveerde project te selecteren.


How did we do?