Break rekenregels

Updated by Leigh Hutchens

Onder Break berekeningsregels kunt u de hoeveelheid tijd definiëren die moet worden gewerkt voordat een werknemer een pauze moet nemen, hoe lang de pauze moet duren, op welk punt in de dienst deze moet worden gepland en op welke dag van de week deze regel van toepassing is. U kunt break berekeningsregels gebruiken voor diensten in de planning en voor diensten in basisroosters. Klik op het icoon met twee pijlen om break berekeningsregels toe te passen op een dienst:

U vindt break berekeningsregels zowel onder Accountinstellingen als onder Groepsinstellingen (alleen op unitniveau).

Regels die zijn gemaakt onder Accountinstellingen worden gedeeld met alle units binnen de organisatie en regels die zijn gemaakt onder Groepsinstellingen zijn lokaal en alleen beschikbaar voor die groep (unit). Bij het bekijken van break berekeningsregels onder groepsinstellingen ziet u een gedeeld label naast de regel als deze is overgenomen van accountinstellingen:

  • Klik op Toevoegen om een break berekeningsregel toe te voegen.
  • Dienstlengte: Voer de lengte van de dienst in.
  • Pauze: Voer de lengte van de pauze in (in minuten).
  • Alleen toepassen op specifieke weekdag(en): Geef aan of de regel van toepassing is op alle dagen of een specifieke dag van de week.
  • Pauzes tonen: U kunt 'Pauzes tonen' uitvinken als de geplande pauze niet weergegeven hoeft te worden in de planning. Dit is handig als het personeel hun pauze kan nemen wanneer er tijd is, in plaats van op een vast tijdstip.
  • Locatie van pauzes: Begin, Midden, Einde, Na.
  • Aantal pauzes: Voer het aantal pauzes tijdens een dienst in.


How did we do?