Overwerk FAQ

Updated by Daniel Sjögren

V: Wat is een globale overwerkperiode en hoe wordt deze gebruikt?

A: Een globale overwerkperiode wordt gebruikt om perioden in te stellen waarin, op organisatieniveau, extra compensatie wordt gegenereerd voor een werknemer die een dienst registreert tijdens dit tijdsbestek. Deze globale instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten.

Overwerk (OT) periodes worden op dagniveau gedefinieerd en zijn globaal voor het account. Als er overeenkomsten zijn waarin verschillende OT periodes van toepassing zijn, wordt dit gedefinieerd in die specifieke overeenkomst.

(afbeelding 1.a - globale overwerkperiodes)

(afbeelding 1.b - overwerkperiodes in overeenkomstsjabloon)

V: Waar moet ik overwerkperiodes configureren?

A: U kunt overwerkperiodes configureren op organisatieniveau, op overeenkomstsjabloon niveau, of een combinatie van beide gebruiken. Als het op het overeenkomstsjabloon is ingesteld, zal dit de globale instelling overschrijven.

V: Als ik een salarisregel heb die het overwerk salaristype vervangt door 0, wordt er dan een waarschuwing gegenereerd?

A: Er wordt geen waarschuwing gegenereerd.

V: Hoe passen overwerk en overwerkmethoden bij elkaar?

A: Overtime is tijd die wordt gewerkt naast de normale werkuren. Overtimemethoden zijn verschillende regels die bepalen hoe en wanneer overwerk moet worden uitbetaald aan uw werknemers. Lees meer over praktijkvoorbeelden van overtimemethoden hier.

Q: Hoe worden salarissoorten gegenereerd uit overwerk?

Overtimemethoden in Quinyx genereren overwerk op basis van verschillende factoren. Klik hier om meer te lezen over salarissoorten die worden gegenereerd uit overtimemethoden.


How did we do?