Frontline Portal - Formulier archiveren

Updated by Leigh Hutchens

Als u geen formulier meer nodig heeft, kunt u het archiveren.

  1. Ga naar het formulier in Formulieren > Formulierenbibliotheek (zie 'Formulieren Dashboard' voor meer informatie hierover).
  2. Open het formulier dat u wilt archiveren.
  3. Open het menu in de rechteronderhoek.
  4. Klik op Gearchiveerd.
  5. Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op de drie puntjes om het formulier te archiveren of een kopie ervan te maken.
  6. U ontvangt een waarschuwing dat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt.
  7. Als u het formulier wilt archiveren, klikt u op Archiveren.

Dit formulier is nu niet meer beschikbaar voor verdere indieningen, maar u kunt het nog steeds bekijken door te klikken op Formulieren > Formulierenbibliotheek > Gearchiveerd.

Tip! Alle eerdere indieningen blijven beschikbaar voor controle.
Tip: Als u een gearchiveerd formulier wilt bewerken, is de beste manier om een kopie te maken, aanpassingen te doen en het opnieuw te publiceren.


How did we do?