Logica voor opnieuw uitrollen

Updated by Leigh Hutchens

De logica voor het opnieuw uitrollen van het basisschema bepaalt wat er gebeurt als u een basisschema meer dan één keer uitrolt over dezelfde periode, dezelfde medewerker(s) en dezelfde week- en weekdagen van het basisschema gebruikt. Als u opnieuw uitrolt over een deel van dezelfde periode of voor sommige, maar niet alle werknemers, wordt de logica van opnieuw uitrollen toegepast voor dat specifieke deel van de periode en/of voor die specifieke werknemers.

Wat is de logica?

Als u uw basisschema meerdere keren in dezelfde periode uitrolt in Schema, maar tussen implementaties wijzigingen aanbrengt in uw basisschema, worden bij de volgende uitrol de bewerkingen in uw basisschema geïmplementeerd.

Bovenstaande logica is momenteel niet van toepassing op taken.

Als je echter op de een of andere manier de basisroosterdienst(en) in Schema hebt bewerkt, worden bij de volgende uitrol de updates die je voor die of die diensten hebt aangebracht niet uitgerold.

Bewerkingen in Schema niet opnieuw uitgerold door Basis Schema

 1. Wijziging van de dienstduur (door de begin- en/of eindtijd van de dienst te wijzigen)
 2. Bewerken van ploegtype
 3. Toevoegen, verwijderen of bewerken van pauze
 4. Verplaatsen ploeg (naar andere datum en/of andere begin- en eindtijd)
 5. Ploegenruil met andere werknemer
 6. Toewijzen van dienst ongedaan maken
 7. Toewijzen van dienst aan een werknemer
  1. Eerder niet-toegewezen ploegen
  2. Ploegen die eerder waren toegewezen aan een andere werknemer
 8. Verplaatsen van verschuiving van de ene sectie naar de andere
 9. Wijziging van project waaraan een dienst is toegewezen
 10. Wijziging van kostenplaats waaraan een ploeg is toegewezen
 11. Wijziging van de werknemersovereenkomst (voor dezelfde cessionaris)
 12. Toevoeging/verwijdering van taak naar/van een dienst
 13. Bewerken van taak in ploegendienst
  1. Verandering in de duur van de taak
  2. Verplaatsen van taak (naar andere datum en/of andere begin- en eindtijd)
 14. Toevoeging van één of meerdere goedgekeurde stempel(s) aan de ploeg

Bewerkingen in Schema opnieuw uitgerold door Basis Schema

 1. Verwijdering van shift
 2. Omzetting van ploegendienst naar afwezigheidsploeg
  1. Merk echter op dat als u voorafgaand aan het toevoegen van de afwezigheid boven aan de dienst een wijziging heeft aangebracht in de dienst zoals beschreven in 1) - 15) hierboven , de logica die van toepassing is op de wijzigingen beschreven in 1) - 15) van toepassing zal zijn.
 3. Goedkeuring van het verzuim waartoe een bepaalde verzuimploeg behoort.
Een woord over afwezigheidsdiensten
 • Als je een afwezigheid verwijdert en ervoor kiest om de afwezigheidsdiensten weer om te zetten in daadwerkelijke diensten , en die diensten kwamen uit een basisrooster, dan hebben die diensten nog steeds hun verbinding met het basisrooster - wat betekent dat de in dit artikel beschreven logica nog steeds van toepassing zijn.

Hoe weet ik dat ik op het punt sta een basisschema opnieuw uit te rollen?

Quinyx toont alleen het waarschuwingsbericht voor opnieuw uitrollen (zie onderstaande afbeelding) als er een overlapping is van werknemers en tijdsperiode tussen de huidige uitrol en een vorige.

Voorbeeld: Als u de eerste keer 15 medewerkers uitrolt, en vervolgens wordt een van die 15 medewerkers een tweede keer uitgerold in dezelfde of gedeeltelijk dezelfde periode, dan wordt de waarschuwing weergegeven:

FAQ

Waarom heeft Quinyx deze logica in de eerste plaats?

Antwoord : De reden voor de heruitrollogica is dat het gebruikelijk is voor wijzigingen, soms moet ik als gebruiker een wijziging aanbrengen in het schemasjabloon - dwz het basisschema - nadat het is uitgerold. In gevallen waarin die wijzigingen ook moeten worden weerspiegeld in de uitrolperiode, kunt u met de logica voor opnieuw uitrollen ervoor zorgen dat dit gebeurt door opnieuw uit te rollen. Vroege gebruikersfeedback zorgde ervoor dat we de logica verbeterden om ervoor te zorgen dat wijzigingen die werden aangebracht in uitgerolde diensten in het eigenlijke rooster niet werden overschreven als gevolg van nieuwe uitrol.

Waarom worden verwijderde diensten opnieuw uitgerold?

Antwoord : In eerste instantie werden verwijderde diensten niet opnieuw uitgerold, maar dit vormde een probleem in de gevallen waarin gebruikers bijvoorbeeld het verkeerde basisschema over een bepaalde verkeerde periode hadden uitgerold. Omdat de optie om een kopie te maken van het basisschema, het leegmaken van de eerste van de shifts alleen om het opnieuw uit te rollen nogal omslachtig is, werd de huidige functionaliteit geïmplementeerd.

Waarom worden ploegen met goedgekeurde stoten niet opnieuw uitgerold en afwezigheden van goedgekeurde afwezigheden wel?

Antwoord : Diensten met goedgekeurde ponsen worden niet opnieuw uitgerold omdat de goedgekeurde pons aangeeft dat de gebruiker - ofwel de manager of zowel de werknemer als de manager - heeft gecertificeerd dat de pons voor die specifieke dienst correct is; het aanpassen van die ploegen vanaf een heruitrol zou daarom het risico met zich meebrengen dat er onjuiste loongegevens ontstaan. Voor afwezigheden en hun afwezigheidsploegen zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen de twee echter van een ander soort dan die van ploegen en hun stoten, waardoor een heruitrol passender is. Als u feedback heeft over dit gedrag, kunt u deze met ons delen via de knop Feedback sturen.


How did we do?