Mobiel - Tijdregistratie, salarissoorten en geschat salaris

Updated by Leigh Hutchens

Om de pagina voor tijdtrackers, salarissoorten en geschat salaris te vinden, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Selecteer het tabblad Attest.
  2. Klik op het icoon met een $ en een ring.
  1. Hier zijn verschillende menukeuzes - Tijdtrackers, Salarissoorten en Geschat salaris, als u de toegangsrechten voor deze functies heeft ingeschakeld.

Tijdtrackers

Hier kunt u uw huidige tijdtrackers bekijken als ze zijn opgeslagen in Quinyx. Voorbeelden hiervan zijn resterend vakantieverlof, flexibele werktijd of tijd in plaats daarvan.

Salarissoorten

Onder het menu Salarissoorten kunt u bekijken welke salarissoorten zijn opgebouwd voor een bepaalde periode. U kunt bijvoorbeeld controleren hoeveel UT-uren u heeft gewerkt. Klik op de pijl naar links om eerdere periodes te bekijken, of op het kalenderpictogram aan de rechterkant om terug te gaan naar de huidige periode.

Geschat salaris

Onder het menu "Geschat salaris" kunt u uw geschatte salaris bekijken voor een langere periode in de mobiele apps. Het maximale aantal dagen dat u kunt bekijken is een volledige maand. Deze functie is beschikbaar in het tabblad "salarissoorten" in het attestoverzicht.


How did we do?