Statistieken weergeven in schema

Updated by Daniel Sjögren

Selecteer Statistieken onder de Weergave-optie in Planning om standaardvariabelen te zien, en indien van toepassing optimale personeelsbezetting en prognosevariabelen.

Dit artikel gaat over Standaardvariabelen. Raadpleeg meer informatie over optimale personeelsbezetting en prognosevariabelen hier.

Standaardvariabelen

Standaardvariabelen zijn variabelen die Quinyx berekent op basis van de configuratie van het systeem, voornamelijk rond planning, klokacties en absenties. Hieronder vindt u de definitie van alle standaardvariabelen die we ondersteunen:

Naam

Definitie

Opties/Instellingen die de berekening beïnvloeden

Geplande uren incl. absentie

Geplande uren met of zonder pauzes, inclusief geplande uren gedekt door een absentie, plus niet-toegewezen diensten.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en wijzigingen in planning - "Pauzes meetellen als werktijd" (ja/nee)
 • A) Geavanceerde instellingen diensttype, of B) Geavanceerde instellingen dienst - "Meetellen als geplande uren" (ja/nee)
 • Tabellen > Absentiereden type > "Meetellen als gewerkte uren" (ja/nee)

Geplande uren excl. absentie

Geplande uren met of zonder pauzes, exclusief geplande uren gedekt door een absentie. Let op dat niet-toegewezen diensten ook worden meegeteld, plus niet-toegewezen diensten.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en wijzigingen in de planning - "Bereken pauzes als werktijd" (ja/nee)
 • A) geavanceerde instellingen voor diensttype, of B) geavanceerde instellingen voor dienst - "Tellen als geplande uren" (ja/nee)

Productieve uren

Geplande uren met de geavanceerde instelling "Productieve uren" exclusief uren die worden gedekt door afwezigheid.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en wijzigingen in de planning - "Bereken pauzes als werktijd" (ja/nee)
 • A) Geavanceerde instellingen voor diensttype, of B) Geavanceerde instellingen voor dienst
 • "Tellen als productieve uren" ("Ja, altijd", "Ja, voor geplande uren") (ja/nee)

Gewerkte uren incl. afwezigheid

Gewerkte uren inclusief geplande uren die worden gedekt door afwezigheid.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en wijzigingen in de planning
 • "Bereken pauzes als werktijd" (ja/nee)
 • A) geavanceerde instellingen voor diensttype, of B) geavanceerde instellingen voor dienst
 • "Tellen als gewerkte uren" (ja/nee) - Tabellen > Type afwezigheidsreden >
 • "Tellen als gewerkte uren" (ja/nee)

Gewerkte uren excl. afwezigheid

Gewerkte uren exclusief geplande uren die worden gedekt door afwezigheid.

 • Overeenkomst > Pauzeregels en wijzigingen in de planning
 • "Bereken pauzes als werktijd" (ja/nee)
 • A) geavanceerde instellingen voor diensttype, of B) geavanceerde instellingen voor dienst
 • "Tellen als gewerkte uren" (ja/nee)

Absentie-uren

Geplande uren gedekt door een absentie.

 • A) geavanceerde instellingen voor diensttype, of B) geavanceerde instellingen voor dienst
 • "Tellen als geplande uren" (nee)

Werkelijke salariskosten

Werkelijke salariskosten berekend op basis van salaristypen gegenereerd uit klokacties en absenties

Opmerking: Er wordt rekening gehouden met de werkdagonderbreking.

Salaristypen: (klokacties en absenties)

 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten (waarde) > "Salariskostentype" (selectie)
 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten > "Opnemen in totale kosten" (ja/nee)
 • Tabellen > Absentieredenen > Absentietype > "Salarisbasis" (ja/nee)

Verwachte salariskosten

Verwachte salariskosten op basis van werkelijke salariskosten tot dit volledige uur vanaf het begin van de geselecteerde periode plus geplande salariskosten vanaf dit volledige uur tot het einde van de geselecteerde periode

Niet-toegewezen diensten:

 • Diensttypen > "Uurloon" (waarde)
 • Diensttypen > "UT1", "UT2", enz. (waarde)

Toegewezen diensten:

 • Personen > Overeenkomsten > Salaris (uurloon / maandelijkse kosten) (waarde)
 • Personen > Overeenkomsten > Sociale kosten (waarde) -
 • Personen > Overeenkomsten > Salarisaanpassingen > "Sociale aanpassingen", "Gewerkte jaren" "Persoonlijke extra salarissen" (waarde)

Salaristypen: (klokacties en absenties)

 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten (waarde) > "Salariskostentype" (selectie)
 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten > "Opnemen in totale kosten" (ja/nee)
 • Tabellen > Absentiereden types > Absentietype > "Salarisbasis" (ja/nee)

Verwachte salariskosten (werkdag)

Verwachte salariskosten op basis van werkelijke personeelskosten tot aan het begin van de werkdag plus geplande personeelskosten vanaf het begin van de werkdag tot het einde van de geselecteerde periode.

Niet-toegewezen diensten:

 • Diensttypen > "Uurloon" (waarde)
 • Diensttypen > "UT1", "UT2", enz. (waarde)

Toegewezen diensten:

 • Personen > Overeenkomsten > Salaris (uurloon / maandelijkse kosten) (waarde)
 • Personen > Overeenkomsten > Sociale kosten (waarde) -
 • Personen > Overeenkomsten > Salarisaanpassingen > "Sociale aanpassingen", "Gewerkte jaren" "Persoonlijke extra salarissen" (waarde)

Salaristypen: (klokacties en absenties)

 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten (waarde) > "Salaristype" (selectie)
 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten > "Opnemen in totale kosten" (ja/nee)
 • Tabellen > Absentieredenen > Absentietype > "Salarisbasis" (ja/nee)

Geplande salariskosten incl. absentie

Geplande salariskosten berekend uit niet-toegewezen en toegewezen diensten incl. absentiediensten tot het einde van de geselecteerde periode.

Niet-toegewezen diensten:

 • Diensttypen > "Uurloon" (waarde) - Diensttypen > "UT1", "UT2", enz. (waarde) Toegewezen diensten:
 • Personen > Overeenkomsten > Salaris (uurloon/maandloon) (waarde) - Personen > Overeenkomsten > Sociale kosten (waarde)
 • Personen > Overeenkomsten > Salarisaanpassingen > "Sociale aanpassingen", "Gewerkte jaren", "Persoonlijke extra salarissen" (waarde)

Salaristypen: (absentiediensten)

 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten (waarde) > "Salaristype" (selectie)
 • Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Salaristypen > Salariskosten > "Opnemen in totale kosten" (ja/nee)
 • Tabellen > Absentiereden typen > Absentietype > "Salarisbasis" (ja/nee)

Geplande salariskosten excl. absentie

Geplande salariskosten berekend op basis van niet-toegewezen en toegewezen diensten excl. absentie tot het einde van de geselecteerde periode.

Niet-toegewezen diensten:

 • Diensttypen > "Uurloon" (waarde) Diensttypen > "UT1", "UT2" etc. (waarde)

Toegewezen diensten:

 • Personen > Overeenkomsten > Salaris (uurloon / maandelijkse kosten) (waarde) - Personen > Overeenkomsten > Sociale kosten (waarde) - Personen > Overeenkomsten > Salarisaanpassingen > "Sociale aanpassingen", "Gewerkte jaren" "Persoonlijke extra salarissen" (waarde)
Alleen roosteritems die plaatsvinden in de huidige groep worden meegenomen in de statistieken - bijvoorbeeld, diensten die plaatsvinden op andere units worden niet meegenomen.
Statistieken tonen roosteritems en werknemers ongeacht of een bepaalde werknemer een actieve rol heeft.
Standaardvariabelen zijn momenteel niet toegankelijk via API:s. Mogelijk komen we hier in de toekomst op terug, dus blijf op de hoogte!

Samenvatting

Som van elke variabele voor de geselecteerde periode.

Tabel

Variabelen kunnen per dag worden uitgesplitst, of in dagweergave en per uur.

Omdat sommige variabelenamen in de statistieken vrij lang zijn, hebben we tooltips toegevoegd zodat u de volledige naam kunt zien wanneer u eroverheen beweegt.

Grafiek

Variabele opgesplitst per uur in dagelijkse of wekelijkse weergave en per dag in maandelijkse weergave.

De variabelen zijn verdeeld op basis van eenheid 1) uren en 2) verkoop en kosten. Afhankelijk van welke variabelen u hebt geselecteerd (pen), kunt u dus één of twee grafieken zien.

Grafiekgegevenspunten worden weergegeven op dagniveau wanneer er meer dan één dag is geselecteerd.
Let op dat als u invoergegevens gebruikt met beide eenheden, u de hoogte van de statistieken kunt verkleinen door op de "pijl" te klikken die bovenaan de statistieken verschijnt. U kunt nog steeds beide grafieken zien, maar u moet scrollen.

Als u meer details wilt bekijken, kunt u over de grafieken zweven en ziet u de gegevens en het uur.

Pen

De pen stelt u in staat om te selecteren voor welke variabelen u statistieken wilt weergeven. U hoeft dit slechts één keer in te stellen, omdat het wordt onthouden tot de volgende keer.

Variabelen vernieuwen

De variabelen in de statistieken worden niet langer automatisch vernieuwd wanneer de gebruiker een wijziging aanbrengt in de interface; u moet handmatig de vernieuwing activeren door op het vernieuwingspictogram in de statistieken te klikken

Als voorbeeld, als u een filter toepast in de planningweergave, moet u vernieuwen zodat de gegevens kunnen worden bijgewerkt op basis van uw filterselectie.

Wanneer de gegevens niet gesynchroniseerd zijn, d.w.z. niet bijgewerkt, zullen de statistieken worden uitgegrijsd. Klik op vernieuwen en de gegevens worden bijgewerkt:

Merk op dat specifiek wanneer de datumbereik en/of weergavemodus (dag/week/maand/aangepast etc) wordt gewijzigd, de statistieken automatisch zullen bijwerken.

Onthoud variabele selectie

Wanneer u heeft geselecteerd welke variabelen u wilt zien in het basisrooster, wordt uw selectie onthouden voor de volgende keer.

De statistiekenselectie (zowel in Planning als in Basisrooster) wordt per gebruiker en account onthouden, dus als u toegang heeft tot meerdere accounts, dan kunt u nu verschillende selecties hebben op verschillende accounts.

Hoe standaard variabelen in te stellen

Het is mogelijk om te bepalen welke standaard variabelen zichtbaar moeten zijn in de Planningweergave. Als u een accountmanager (systeembeheerder) bent, ga dan naar Accountinstellingen en Variabele instellingen. Daar kunt u bepalen welke standaard variabelen zichtbaar moeten zijn in de Planningweergave voor de hele organisatie.

Alleen planningscomponenten die zich in de huidige groep bevinden, worden meegeteld in de statistieken. Diensten die plaatsvinden op andere units worden niet meegenomen in de berekening.


How did we do?